Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
KAYNAKLAR

 

KAYNAKLAR
 
12 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (1996), [Kürtün Kadısı 24 / 208, Çepni Taifesi
606 / 2072 / 2140 / 2281, Bedreme Dizdarı 2049], BOA Yayın No 17, Ankara.
7 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (1999), [Kürtün Nahiyesi 1400 / 1401], BOA
Yayın No 37, Ankara.
AKTAŞ, Üzeyir, “Arpacık Köyü’nün Kuruluşu ve Tarihçesi” www.oyraca.com/git=
yazioku&id=92
ALBAYRAK, Haşim (2003), Tarih Boyunca Doğu Karadeniz’de Etnik Yapılanmalar
ve Pontus, 2. Baskı, Babıali Kitaplığı, İstanbul.
ALP ARSLAN, Hüseyin (1995), “Tirebolulu Hüseyin alp Arslan ve Risalesi” Türk
Dünyası Tarih Dergisi, Eylül 1995, Sayı 105, s.34-39
ALTINKAYNAK, Erdoğan, “Doğu Karadeniz’de Çepniler ve Keşkek”,
www.ufukötesi.com
ALTUN, Işıl (2008), Kocaeli Suadiye / Çepni Kültürü, Suadiye Belediyesi Kültür 
Yayını, İstanbul.
BABİNGER, Franz (2000), Anadolu’da İslâmiyet, Çeviren: Ragıp Hulusi, İnsan
Yayınları, İstanbul.
BAHADIR HAN, Ebülgazi (1980), Türklerin Soy Kütüğü (Şecere-i Terakime),
Hazırlayan: Muharrem Ergin, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul.
BALCIOĞLU, İbrahim, “Otçu Göçü” www.kazikbeliyaylasi.com/index.php?option=
            com_content&task=view&id=112&Itemid=163
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ, Gömlek No: 1049, Fon Kodu: NFS.d..
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ, Gömlek No: 1089, Fon Kodu: NFS.d..
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ, Gömlek No: 1126, Fon Kodu: NFS.d..
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ, Gömlek No: 651, Fon Kodu: ML.CRD.d…
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ, Gömlek No: 734, Fon Kodu: A.{DFE.d…
BİLGİN, Mehmet, “Çepni Beyliği” www.kazikbeliyaylasi.com/index.php?option=
            com_content&task=view&id=17&Itemid=31
BİLGİN, Mehmet, “Giresun Bölgesinde Türkmen Beylikleri ve İskân Hareketleri”
www.kazikbeliyaylasi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=
18&Itemid=3
BOA, Cumhuriyet Arşivi Katalogları, Dosya: 15930, Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No:
154.89..30.
BOA, Cumhuriyet Arşivi Katalogları, Sayı: 125946, Dosya: 113-121541, Fon Kodu:
30..18.1.2 Yer No: 241.72..20.
BOA, Cumhuriyet Arşivi Katalogları, Sayı: 1506, Dosya: 73-45, Fon Kodu: 30..18.1.1
Yer No: 4.54.2.
BOA, Cumhuriyet Arşivi Katalogları, Sayı: 26038, Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No:
238.16..5.
BOA, Cumhuriyet Arşivi Katalogları, Sayı: 8597, Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No:
357.36..13.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1, GN: 06, FK: DH.İ.UM
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 10, GN: 667, FK: C..ADL.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 10, GN:667, FK: C..ADL..
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 102, GN: 59, FK: DH.İ.UM.EK.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1180, GN: 24, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1205, GN: 3, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1239, GN: 13, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1239, GN: 14, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1239, GN: 17, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1247, GN: 23, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1249, GN: 21, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1324, GN:85, FK: DH.MKT.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 133, GN: 6634, FK: C..TZ..
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1361, GN: 140, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 139, GN: 62, FK: DH.UMVM.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 14, GN:5660, FK: C..EV...
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1414, GN: 21, FK: DH.MKT.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1453, GN: 63, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 150, GN: 4259, FK: İ..MVL.                       
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1598, GN: 79, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1598, GN: 93, FK: HAT.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 169, GN: 85, FK: MV
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 169, GN: 85, FK: MV.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 182, GN: 32, FK: İ..MMS.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1837, GN: 8, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1848, GN: 28, FK: ŞD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 1857, GN: 9, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 19, GN: 08, FK: DH.İ.UM
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 193, GN: 18, FK: İ..MMS.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 238, GN: 32, FK: MV
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 2380, GN: 32, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 24, GN: 1, FK: İ.DUİT                                 
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 2476, GN: 185667, FK: BEO
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 2490, GN: 186691, FK: BEO
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 254, GN: 38, FK: A.}MKT.NZD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 268, GN: 55, FK: MKT.NZD.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 2798, GN: 76, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 31, GN: 1508, FK: C..ZB.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 31, GN: 28, FK: MV.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 31, GN: 28, FK: MV.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 34, GN: 99, FK: DH.MB..HPS.M…
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 38, GN: 6899, FK: C..MF.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 384, GN: 28, FK: ZB
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 384, GN: 45, ZB
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 396, GN: 77, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 4, GN: 1313, FK: B05:İ..TNF                      
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 440, GN: 34, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 46, GN: 44, FK: A.}MKT.MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 46, GN: 44, FK: MKT.MVL.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 476, GN:24053, FK: C..EV..
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 5, GN:143, FK: YB..04
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 51, GN: 6, FK: MKT.MVL.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 51, GN:6, FK: A.}MKT.MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 52, GN: 17, FK: A.}DVN.).
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 523, GN: 94, FK: A.}MKT.UM..
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 528, GN: 24, FK: DH.ŞFR.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 538, GN: 8, FK: MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 542, GN: 42, FK: DH.MKT
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 597, GN: 30150 , FK: C..EV..
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 60, GN: 73, FK: A.}DVN.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 604, GN: 21, FK: MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 605, GN: 89 FK: MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 605, GN: 9, FK: MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 632, GN: 13, FK: MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 656, GN: 41, FK: DH.ŞFR.
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 692, GN: 15, FK: MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 692, GN: 22, FK: MVL
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 727, GN: 54483, FK: BEO
BOA, Osmanlı Arşivi Rehberi, DN: 937, GN: 81, FK: DH.MKT
BORANLI, Alparslan (1994), “Şenliğin Diğer Yüzü”, Kültür Vadisi Gümüşhane, Yıl 1,
Sayı 3, s.30-31.
BORANLI, Alparslan (1995), “Gümüşhane’de Madenciliğin Dünü, Bugünü, Yarını”,
Kültür Vadisi Gümüşhane, Yıl 2, Sayı 6, s.3-5.
BOSTAN, M. Hanefi (2002), XV - XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve
İktisadî Hayat, Türk Tarih Kurum Yayınları, Ankara.
BOSTAN, M. Hanefi (2007), “Anadolu’da Çepni İskânı”, Türkler, Cilt 6, Yeni Türkiye
Yayınları, s.299-311.
CIRIT, İbrahim, “Karabörk Tarihi” www.karabork.com/karaborktarihi.htm
ÇELEBİ Evliya (1983), Seyahatnâme (Giriş), Hazırlayan: İsmet Parmaksızoğlu, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
ÇELİK, Ali (2007), “Anadolu’nun Türkleştirilmesinde Çepni Boyu’nun Rolü”, Türkler,
Cilt 6, Yeni Türkiye Yayınları, s.312-322.
“Çepniler”www.bayrambeykoyu.com/wp-content/uploads/2008/09/ouz-han-ve -
oullari.png&imgrefurl=
ÇETİNOĞLU, Oğuz, “Çepniler” http://www.ertugrulcepni.com/yazilar.asp?
action=view&id=13
DARKOT, Besim (1988), “Giresun Maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, 4. Cilt, s.789-790.
DARKOT, Besim (1988), “Gümüşhâne Maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, 4. Cilt, s.836-
837.
DEMİR, Necati, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bayraktar, Sancaktar ve
Alemdar Aileleri” http://www.hbektas.gazi.edu.tr/portal/html/modules.php?
name= News&file=article&sid=647
DOĞAN, D. Mehmet (1996), Büyük Türkçe Sözlük, 11. Baskı, İz Yayıncılık (Yeni
Şafak), İstanbul.
“Doğankent”www.giresunlulardernegi.org/portal/tr/images/stories/
canakci.jpg&imgrefurl=
ERDOĞAN, Hüseyin ve Yaşar Celep, “Osmanlı Öncesi Mesudiye Hacıemiroğulları
Tarihi” www.emirogullariailesi.com/emiroglu/id19.htm
FATSA, Mehmet (2008), “Yukarı Çoruh ve Kelkit Vadisinin İslamlaşmasına Öncülük
Eden Türk Dervişleri”, Tasavvuf, Yıl 9, Sayı 22, s.257-281.
FATSA, Mehmet (2008), Giresun Yöresinde Osmanlı Eserleri ve Vakıf Eserler, Bilgi
Ajans, Giresun.
GENÇ, Reşat (1997), Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, TKAE
Yayınları, Ankara.
GOLOĞLU, Mahmut (2000), Trabzon Tarihi (Fetihten Kurtuluşa Kadar),Serander
Yayınları, Trabzon.
GÖKDAĞ, B. Atsız ve Nazım Kuruca, “Giresun’da Eski Türk İnançlarının İzleri”
GÖLPINARLI, Abdülbâkıy (1979), Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şiîlik, Der
Yayınevi, İstanbul.
GÖLPINARLI, Abdülbaki (1995), Vilâyetname (Menakıb-ı Hacı Bektaş2ı Veli), İnkılap
Kitabevi, İstanbul.
GÜLAY, Abdullah, “Çepniler ve Karadeniz” www.mithatgudu.com/ana%2520
sayfadaki%2520 resimler/abdullahgulay.jpg&imgrefurl=
GÜLENSOY, Tuncer (1979), Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı (1977), Ankara
Üniversitesi Yayınları, Ankara.
GÜLSEVİN, Gürer (2009), “Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni
Ağızları Üzerine”, Turkish Studies, Volume 4/3, p.1067-1080.
GÜLŞEN, Fatma, “Köyde Düğün / Kaybettiklerimiz”, www.karaderekoyu.com
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ (1991), Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu
(13-17 Haziran 1990), Gümüşhane Valiliği Yayınları, Ankara. 
GÜNAY, Hayrettin, “Giresun Yöresinde Bazı İnanışlar” www.kazikbeliyaylasi.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=37
GÜNDOĞDU, Temel, “Kazıkbeli İsminin Kökeni” www.kazikbeliyaylasi.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=164
GÜVENDİ, Seyit, “Birinci Dünya Savaşında Harşit Vadisi” www.harsitvadisi.com/
Seyit-gUVENDI/63/Birinci-Dunya-Savasinda-Harsit-Vadisi.html
“Hacı Abdullah Halife (Sarı Halife)” www.kazikbeliyaylasi.com/index. php?option=
            com_content&task=view&id=311&Itemid=206
HALAÇOĞLU, Yusuf (1988), XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân
Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
HEY’ET, Cevat (1996), Türklerin Tarih ve Kültürüne Bir Bakış, Türkiye Türkçesine
Aktaran: Melek Müderriszade, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
HİRİK, Ali Coşkun (1998), “Gümüşhaneli Şairlerde Coğrafi İlhamlar’, Kültür Vadisi
Gümüşhane, Yıl 4, Sayı 13, s.5-10.
HOCAOĞLU, Ömer Lütfi (1995), “Karadeniz’de Çepni Türklerinin Tarihi”,
Karadeniz’in Özelliklerini Koruma Kulübü (KÖK), Yıl 4, Sayı 17, s.2-5.
İNAN, Abdülkadir (1987), Makaleler -1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
KAFESOĞLU, İbrahim (1988), “Selçuklular Maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, 10. Cilt,
            s.353-416.
KAFESOĞLU, İbrahim (1986), Türk Millî Kültürü, 4. Baskı, Boğaziçi Yayınları,
İstanbul.
KARA, Seyfullah (2006), Selçuklular’ın Dini Serüveni, Şema Yayınevi, İstanbul.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2007), Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25-
26 Mayıs 2005), Yayına Hazırlayanlar: K. İnan - H. Öksüz - M. Okur - V. Usta,
2 Cilt, Trabzon.
KARAHAN, Ahmet, “Köyümüz” www.catak.org.tr/sayfa/giresun/dogankent -catak-
koyu-tarihi_2.html
KARATAY, Ali (1996), “Rusların Gümüşhane’yi İşgaline Bakış”, Kültür Vadisi
Gümüşhane, Yıl 3, Sayı 9, s.30-31.
KAYA, Mevlüt, “Çepni Adı ve Manası” www.cepnikoy.net/2009/06/cepni-adi-ve -
manasi.html
KAYA, Mevlüt, “Çepniköy ve Çepnililer Tarihi” www.cepnikoy.net/2010/02/
cepnikoy-ve-cepnililer-tarihi.html
KEŞMER, Bekir, “Tirebolu’da Soydan Gelen Tarihi Gelenekler” www.kazikbeli
yaylasi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=196
KIRZIOĞLU, Fahrettin (1991), “Osmanlı Tapu Tahrir ve Mühimme Defterlerinde
Gümüşhane Bölgesi Türk Boy / Oymak Hatıraları ve Madenler Üzerine ‘Hükümler’den Örnekler”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği Yayınları, s.69-77.
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010a (Doğankent – Murat Öztürk / E. Ali Şahin, 28.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010b (Kürtün Taşlıca Köyü – Hüseyin Güvendi, 28.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010c (Güce Arpacık Köyü – Halil Arpacık, 29.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010d (Güce Merkez – Haşim Kılıç / Hilmi Mert, 29.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010e (Tirebolu Kuskunlu Köyü – Yusuf Arslan, 28.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010f (Kürtün Süme Köyü – Ali Gürbüz, 28.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010g (Espiye Çepni Köyü – Ahmet Tekir, 29.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010h (Çanakçı Merkez, Kerem Gödek, 29.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010i (Çanakçı Kaledibi Köyü – Zeki Demir / Salih Uzun,
29.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010j (Giresun Piraziz – Mehmet Fatsa, 30.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010k (Ordu Fatsa – Ahmet Kufacı, 30.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010m (Samsun Ondokuzmayıs – Osman Köse, 30.07.2010)
KİŞİSEL GÖRÜŞME, 2010n (Kürtün Uluköy – İbrahim Yücel / Bekir Akdeniz,
28.07.2010)
KORKMAZ, M. Ali, “Trabzon-Ağasar Kadın Giysileri” www.belgeler.com
KÖKEL, Coşkun, “Güvenç abdal Ocağı Üzerine Bir Değerlendirme”www.hbektas.
gazi.edu.tr/portal/html/modules.php?name=News&file=article&sid=647
KÖMÜRCÜOĞLU, Sabahattin (1995), “Gümüşhane Ağıtı”, Kültür Vadisi Gümüşhane,
Yıl 2, Sayı 7, s.22.
KÖSE, Mustafa, “Alparslan Grubu Oluşuyor” www.kazikbeliyaylasi.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=201
KÜÇÜK, Abdurrahman ve M. Alparslan Küçük (2009), Türkistan’dan Türkiye’ye
Alevîlik - Bektaşîlik, Berikan Yayınevi, Ankara.
LERMİOĞLU, Ömer Faruk (Hazırlayan), (2007), Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in
Hâtıraları, Sebil Yayınevi, İstanbul
LOWRY, Heath W. (2010), Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi (1461-
1583), 4. Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
MEHMED NEŞRÎ, (1987), Kitâb-ı Cihan-nümâ (Neşrî Tarihi), II Cilt, Yayınlayanlar:
            F. Reşit Unat - Mehmed A. Köymen, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
MERÇİL, Erdoğan (1985), Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, İstanbul Üniversitesi
            Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
ÖGEL, Bahaeddin (1978), Türk Kültür Tarihine Giriş - 1, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara.
ÖZCAN, Ali C. (2006), Alevileri Anlamaya Çalışmak, Altın Kalem Yayınları, İzmit.
ÖZKAYA, Yücel (1985), XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum
Yaşantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
ÖZTUNA, Yılmaz (1983), Büyük Türkiye Tarihi, 2. Baskı, Cilt 13, Ötüken Yayınları,
İstanbul.
ÖZTÜRK, Özhan, “Doğu Karadeniz’de Yaylacılık Geleneği” www.karalahana.com/
            makaleler/ Ozhan/guzeller-guzelleri-karadeniz-cocuklari.jpg&imgrefurl=
PAKALIN, Mehmet Zeki (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III
Cilt, 3. Basılış, Millî Eğitim Basımevi, Ankara.
PİR, Hasan (1996), Gümüşhane’nin Kültür Öğeleri, Gümüşhaneliler ve Gümüşhaneyi
Sevenler Hizmet Vakfı Yayını, Gümüşhane.
PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1995), Türkçe Sözlük, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
SÂMİ, Şemseddin (1989), Kâmûs-ı Türkî, Enderun Kitabevi, İstanbul.
SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ (2009), Osmanlı’dan
Günümüze Eşkıyalık ve Terör, Editör: Osman Köse, İlkadım Belediyesi Kültür
Yayınları, Samsun.
SAN, Sabri Özcan (199?), Trabzon Salnameleri’nde Gümüşhane Sancağı, Gümüşhane
Valiliği Gümüşhaneliler ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfı Yayını,
Gümüşhane.
SAN, Sabri Özcan (1993), Rusların Gümüşhane İlini İşgali, Millî Eğitim Bakanlığı
Yayınları, İstanbul.
SEVİNÇGÜL, Ömer (1990), Küçük Lügat, Sakarya Eğitim Vakfı Zafer Yayınları,
İstanbul.
SEVİNÇLİ, Efdal, “Özel / Gizli Bir Dil : Çepni Dili” http://joy.yasar.edu.tr/
makale/no13_vol4/03_sevincli.pdf
SEZEN, Tahir (2006), Osmanlı Yer Adları, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Yayınları, İstanbul.
SIRTLI, Ali (1993), Karadeniz Fıkraları ve Doğu Karadeniz Tarihi (Hemşinliler –
Lazlar - Çepniler), İstanbul.
SÜMER, Faruk (1991), “Çepniler - I”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Temmuz 1991,
Sayı 55, s.3-11.
SÜMER, Faruk (1991), “Çepniler - II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ağustos 1991,
Sayı 56, s.3-10.
SÜMER, Faruk (1991), “Çepniler - III”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Eylül 1991, Sayı
57, s.5-18.
SÜMER, Faruk (1991), “Çepniler - IV” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ekim 1991, Sayı
58, s.4-25.
SÜMER, Faruk (1991), “Çepniler - V”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Kasım 1991, Sayı
59, s.14-28.
SÜMER, Faruk (1991), “Çepniler - VI”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Aralık 1991, Sayı
60, s.4-17.
SÜMER, Faruk (1992a), Çepniler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.
SÜMER, Faruk (1992b), Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu
Türklerinin Rolü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
SÜMER, Faruk (1993), “Türkiye Türkleri’nin Ataları Olan Oğuzlar’ın (Türkmenler)
Yüz Şekli”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Yıl 7, Sayı 78, Haziran, s.13-17.
SÜMER, Faruk (1993), “Türkmenistan”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Yıl 7, Sayı 84,
Aralık, s.7-14.
SÜMER, Faruk (1999), Oğuzlar (Türkmenler), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
İstanbul.
ŞAHİN, İlhan, “Osmanlı Döneminde Giresun Bölgesinde Konar-Göçerlerin İzleri”
http://karahasanoglu.com/trabzon11.htm
ŞAHİN, Ömer (1996), “Kabaktepe Şehitliği”, Kültür Vadisi Gümüşhane, Yıl 2, Sayı 8,
s.13
ŞENEL, Volkan ( 2002), Gümüşhane Evleri, T.C. Gümüşhane Valiliği İl Kültür
Müdürlüğü Yayınları, Trabzon.
ŞENEL, Volkan (2006), Çanakkale Cephesi’nde Şehit Olan Gümüşhaneliler, T.C.
Gümüşhane Valiliği Yayınları, İstanbul.
ŞENEL, Volkan (2008), “Deli Halit Paşa’nın Torul’dan Mustafa Kemal’e Çektiği
Telgraf”, Gümüş Ufuklar, Mart 2008, Sayı 17, s. 14-15.
ŞENEL, Volkan, “Osmanlı Arşivi Belgeleri ve Bazı Kaynaklara Göre Gümüşhane’de
Oymak, Kabile ve Cemaatler”, www.yagmurderem.com
ŞENEL, Volkan, “Osmanlı Arşivi’nden Gümüşhane İle İlgili Bazı Belgeler”,
www.kocaeliaydinlarocagi.com
ŞİMŞEK, Tacettin (2007), “Yirmidokuzuncu Şehir”, Gümüş Ufuklar, Ocak 2007, Sayı:
16, s.48.
ŞÜKÛN, Ziya (1984), Farsça-Türkçe Lûgat (Gencinei Güftar / Ferhengi Ziya), III Cilt,
Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ (1997), Sayılarla Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği
Yayınları, İstanbul.
T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI (1997), Divanü Lügati’t- Türk’ten Derlemeler ve
Uyarlamalar, Düzenleyen: Fikri Silahdaroğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
TAYFUR, Kemal (1995), “Dağların Avucundaki Kent”, Atlas Dergisi, Aralık 1995,
Sayı 33, s.50-64.
TEKİNDAĞ, Şehabettin (1988), “Trabzon Maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, 12. Cilt, I.
Kısım, 2. Basılış, s.455-477.
TELLİOĞLU, İbrahim (2007), “Doğu Karadeniz Bölgesinin Türk Yurdu Haline
Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/2, p.654-664.
“Topal Osman ve Çepni Uşakları” www.21.yyte.org.tr ( karadenizliyum. blogcu.com/ )
“Trabzon ve Gümüşhane Çepni Tarihi” www.emirogullariailesi.com/mynet_
resimlerim/çepniler_y_resel.jpg&imgrefurl=
TOZLU, Selahattin (1990), “Gümüşhane ve Çevresindeki Ermeni Hareketleri”, Türk
Dünyası Tarih Dergisi, Nisan 1990, Sayı 40, s.24-31.
TOZLU, Selâhattin (1995), “XIX. Asırda Gümüşhane Şehri ve Bahçeleri”, Kültür
Vadisi Gümüşhane, Yıl 2, Sayı 6, s.22-27.
TOZLU, Selâhattin (1996), “Gümüşhane Madenleri”, Kültür Vadisi Gümüşhane, Yıl 3,
Sayı 9, s.4-6.
TOZLU, Selahattin (1998), XIX. Yüzyılda Gümüşhane, Akademik Araştırmalar Serisi,
Erzurum.
TUĞLU, Turan (1995), “Gümüşhane İle İlgili Yayınlar”, Kültür Vadisi Gümüşhane,
Yıl 2, Sayı 5, s.26-27.
TUĞLU, Turan (2009), Kuşakkaya Yazıları-2, Kuşakkaya Gazetesi Yayınları,
Gümüşhane.
TUĞLU, Turan (2009), Kuşakkaya Yazıları-3, Kuşakkaya Gazetesi Yayınları,
Gümüşhane.
TUĞLU, Turan (2009), Kuşakkaya’ya Mektuplar, Kuşakkaya Gazetesi Yayınları,
Gümüşhane.
TURAN, Osman (1990), Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, 6. Baskı, Nakışlar
Yayınevi, İstanbul.
TURAN, Osman (1988), Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, 2. Baskı,
            Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
TÜRKAY, Cevdet (2001), Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar,
İşaret Yayınları, İstanbul.
“Türk Oğuz Çepnilerinin Anadolu’nun Türkleştirilmesindeki Yeri ve Önemi”
www.akcaabat-acisu.com/modules.php?name=Content&pid=6
UNAT, Faik Reşit (1988), Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevrime Kılavuzu, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara.
USLU, Mustafa (1988), “Çapanoğlu İsyânı ve Bir Sebep Olarak Ayânlık”, Türk
Dünyası Tarih Dergisi, Yıl 2, Sayı 18, Haziran, s.49-51.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1982), Osmanlı Tarihi (III. Cilt / II. Kısım), 3. Baskı,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1982), Osmanlı Tarihi (IV. Cilt / I. Kısım), 3. Baskı,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1988), Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu
Devletleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
ÜÇÜNCÜOĞLU, Adnan Güngör (1998), Torul-Kürtün Tarihi, Torul Belediyesi
Yayınları, Torul.
ÜNAL, Oğuz (1980), Horasan’dan Anadolu’ya, Töre Devlet Yayınevi, Ankara.
www.anadoluasiretleri.com
www.antoloji.com
www.arapacikkoyu.com
www.bayrambeykoyu.com
www.blogcu.com
www.canakcihaber.com
www.catak.org.tr
www.cepni.net
www.cepnikoy.net
www.devletarsivleri.gov.tr
www.dogankenthaber.com
www.dogankentonline.com
www.emirogullariailesi.com
www.forumdas.net
www.giresun.gov.tr
www.giresunili.net
www.giresunpostasi.net
www.gucehaber.com
www.harsithaber.com
www.harsitvadisi.com
www.karadenizgezi.com
www.karaderekoyu.com
www.karalahana.com
www.kazikbeli.com
www.kocaeliaydinlarocagi.com
www.ktu.edu.tr
www.kurtun.com
www.kurtun.net
www.mithatgudu.com
www.moryagmur.com
www.oyraca.com
www.sakarya.edu.tr
www.serander.net
www.tirebolu.org.tr
www.tirebolunostalji.com
www.tornuk.com
www.turkcebilgi.com
www.ugurdemirbas.com
www.yagmurderem.com
www.yasar.edu.tr
www.yenisafak.com.tr
www.yenitirebolu.com
www.yerelnet.org.tr
YALÇIN, A., B. Uysal ve G. Dikeroğlu (2005), “Karadeniz Çepnileri 3: Şalpazarı ve
Gürgentepe”, Hacı Bektaş Velî, Sayı 35, s.43-46.
YALÇIN, Alemdar ve Başak Uysal (2005), “Karadeniz Çepnileri 1: Taşlıca Köyü”,
Hacı Bektaş Velî, Sayı 35, s.29-36.
YALÇIN, Alemdar ve Başak Uysal (2005), “Karadeniz Çepnileri 2: Eskiköy”, Hacı
Bektaş Velî, Sayı 35, s.37-42.
YALÇIN, Alemdar ve Hacı Yılmaz (2005), “Güvenç Abdal Ocağı”, Hacı Bektaş Velî,
Sayı 35, s.9-28.
YINANÇ, M. Halil (1988), “Danişmendliler Maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, 3. Cilt,
            s.468-479.
YÜKSEL, Ayhan, “Doğankent İlçesinin Tarihi” www.moryagmur.com/giresun/ 10556-
giresun-dogankent-hakkinda-bilgi.html&usg=
YÜKSEL, Ayhan, “Giresun Tarihi Yazıları – Harşit Vadisi Yolu”
www.harsitvadisi.com/images_up/harsit_vadisi_yolu_15_11_2009.png&imgrefurl=http://www.harsitvadisi.com/Guncel/Harsit-Vadisi-Yolu--
YÜKSEL, Ayhan, “Giresun’lu Ünlü Eşkıya Micanoğlu Hüseyin”, Doğu Karadeniz
Araştırmaları, www.kazikbeliyaylasi.com
YÜKSEL, Ayhan, “Harşit Nahiyesinin Tirebolu’ya Bağlanması”
www.harsitvadisi.com/yazar_detay.php?id=69
YÜKSEL, Ayhan, “Harşit ve Kürtün Nahiyeleri Nüfusu” www.harsitvadisi.com/
Ayhan-Yuksel/74/Harsit-ve-Kurtun-NahiyeleriNufusu.html&usg=
ZENGİN, Salih (199?), “Torul’un Tarihi”, Yeşil Gümüşhane, Yıl 1, Sayı 2, s.4.
 
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain