Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
BAŞİSKELE’DE MİLLÎ MÜCADELE – 20

 

Yunanlıların bölge halkının tamamının Milli Mücadele’ye katılmalarını önlemek için İzmit Körfezi üzerinden kontrol ve tehditlerini sıklaştırmalarına rağmen Zobuoğlu Hasan Bey’in gayretleriyle İstanbul istikametine deniz irtibatı sağlanmıştır. Hem Darıca – Değirmendere deniz hattından ciddi manada silah ve cephane tedarik edilmesi  hem de Yunanlıların İzmit Körfezi civarından bir kısım askerlerini çekerek Adapazarı – Akmeşe arasına kaydırması üzerine bölge halkı, yeni kurulan Değirmendere Mıntıka Kumandanlığı emrine girerek büyük bir fedakârlıkla savaşmaya başlayacaktır. 

Bu arada İzmit’teki Yunan Tümen Komutanı Gargalidis azledilerek yerine Koçkayani tayin edilmiştir. Gelir gelmez girdiği değişikliklerden biri de 17.Alayın 400 – 500 mevcutlu 3.Taburu’nu Bahçecik’e göndermiştir.  Yeni komutanın haşin tabiatlı olmasından iyice cesaretlenen azınlık çeteleri, müdafaasız köylerde katliam yapmaya hız vermişlerdir. 
Zorla girdikleri evlerde ve sokaklarda rastladıkları insanları - kadınlar da dâhil olmak üzere - öldüresiye dövdükleri, halkın önünde erkeklerin burunlarını ve kulaklarını kestikleri, gözlerini çıkardıkları, kadınlara ise topluca tecavüz ettikten sonra işkenceyle öldürdükleri, Yunan işgali sırasında yağmaladıkları çarşı ve dükkânları ateşe verdikleri, bazı köyleri tamamen yaktıkları raporlarla tespit edilmiştir. 
En son, İzmit’in Mihaliç (Gündoğdu) Köyü’nde Rum çetecileri ve Yunan askerleri 1’i kadın olmak üzere 14 köylüyü birbirine bağlayarak öldürmüşler, bir köylüyü de ayaklarından asıp altında saman yakarak yakmışlardır. 
24 Mart (1921) gecesi verilen rapora göre; Sapanca’nın Kurtköy ve Yanık Köyü’nde Rum ve Ermeni çetecileri ve muntazam kuvvetlerden oluşan tahmini 300 – 400 kişilik bir birlik ile Bahçecik’in güneybatısındaki Döşeme Müfrezesi karşısında miktarı belirsiz Rum çetesi, Köristan’da da bizim 41.Alay’ın karşısında 1 tabur Yunan kuvveti olduğu bildirilmiştir. 
30 Mart’ta Genelkurmay Başkanlığı, Kocaeli bölgesinde bulunan birliklerden daha iyi istifade edebilmek ve bölgeyi işgalden kurtarmak üzere Mürettep (Düzenli) Kolordu adıyla yeni bir birlik oluşturdu. Birliğin başına da II.İnönü Savaşı’nda yaralanan Miralay Halit Bey yerine Miralay Kazım Bey (Özalp) getirildi. 
Artık bundan sonra sözü ‘Milli Mücadele’de İzmit Sancağı’ adlı bilgi ve belge dolu çalışmasıyla asker/tarihçi Yusuf ÇAM ile ATASE (Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı) arşivlerine bırakalım. Zira savaşan her iki taraf da 25 Mart’tan itibaren harekât üstüne harekâta girişecektir. Biz, yalnızca Bahçecik Cephesi’yle ilgili olanları raporlardan ve diğer kaynaklardan ayıklayarak alıyoruz:
 
28  MART 1921  HAREKÂTI 
 
Değirmendere Mıntıka Kumandanlığı Bölgesi’nde; Katırözü – 
Keltepe şarkındaki (doğusundaki) Karlıtepe dâhil Sultaniye, Bahçecik batısındaki Nüzhetiye’ye (Yukarı Döşeme) kadar devam eden Mıntıka Kumandanlığı bölgesinde özellikle Kestane Düzü ahalisinin fedakârlığı ve araziyi iyi bilmeleri yüzünden bu bölgelere Yunan askerleri sokulamamıştır. 
 
  29  MART 1921  HAREKÂTI
 
Değirmendere Mıntıka Kumandanlığı Bölgesi’nde; Yunanlıların 
Bahçecik ve Rum Yeniköy’de bulunan kuvvetlerinin hepsini çekerek Adapazarı cephesine sevk ettiği ve adı geçen köylerde yalnızca Rum ve Ermeni çetelerin kaldığı anlaşılmıştır. İzmit – Çuhahane – Bahçecik arasında 15 - 20 kişilik bir kuvvetin devriye gezdiği, Servetiye’de müfreze teşkilatı yapmaya memur edilen Mustafa Efendi  tarafından bildirilmiştir. Bu durumdan istifade etmek isteyen Kocaeli Kumandanlığı, Servetiye Milli Teşkilatı’na bağlı her köyden vaziyeti tehlikeye düşürmeyecek şekilde 10’ar kişi alınarak toplanacak 150, ennihayet 200 kişilik bir kuvvetle Yunanlıların Sapanca’ya yapacakları takviyeyi geciktirmeleri Servetiye Müfrezesi’nden istenmiştir. 
 
31  MART 1921  HAREKÂTI
 
Bahçecik civarında Yunan askeri kalmamış, “Fedakâr ve 
vatanperver halktan milis kıtaları teşkil edilerek” körfez kıyılarına ve İzmit Ovası’na doğru kuvvetli keşif kolları çıkarılmıştır. 
 
2  NİSAN 1921  HAREKÂTI
 
Geyve Boğazı’ndan Bahçecik ve Değirmendere’ye kadar olan 
bölümde Yunanlılar, çoğu çete askerlerinden oluşan 1000 ile 2000 kişilik bir kuvveti İzmit’ten 2 vapura bindirerek Mudanya’ya göndermiştir.  
 
7  NİSAN 1921  HAREKÂTI 
 
Öğleden sonra Yunanlıların Çuhahane bölgesinde bulunan 
müfrezesi, Karatepe üzerinden Serindere’ye taarruz etmişler ve o cepheyi tutan Milli müfrezelerin yaptığı karşı taarruzla 30 ölü bırakarak, Milli kuvvetlerin baskısının devam etmesi sonucunda İzmit’e kadar çekilmişlerdir. Değirmendere – Bahçecik bölgesinde yer yer çatışmalar olmuştur. 
   

 

Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain