Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
BAŞİSKELE’DE MİLLÎ MÜCADELE – 21

 

 
8  NİSAN 1921  HAREKÂTI 
 
Değirmendere Mıntıka Kumandanlığı Bölgesi: Bu bölgede Kuva-yı Milliye ile
Bahçecik ve çevresindeki Yunan askerleri ve Rum, Ermeni çetecileri arasında şiddetli çarpışmalar olmuştur. Yunanlılar Başiskele’ye bir top çıkarmışlar ve 2 Yunan torpidosunu sahile yanaştırarak ateşleriyle harekâtı desteklemelerine rağmen Yeniköy’de 20 ölü vermişlerdir. Böylece Yunanlılar, 2 gün süren muharebeler sonunda 100 ölü ve 150 kadar yaralı vermişlerdir.  
 
9  NİSAN 1921  HAREKÂTI 
 
Yuvacık, Yeniköy ve Döngel köylerindeki Yunanlılar tard edilerek (kovularak) bu 
köyler müfrezeler tarafından kurtarılmıştır. Bahçecik Nahiyesi kuşatılmış, Yunan askerleri ve çeteler arasında başlayan müsademe (çatışma) devam etmektedir. 
Bu çatışmada Bahçecik maşatlığı mevkiinden atılan topla bir kişi ölmüş, Koronca Yahya Dayı (Kandemir) da Bahçecik’in üstünde yaralanmıştır.   
 
10  NİSAN 1921  HAREKÂTI
 
Bahçecik ve civarındaki çatışmalar bugün de devam etmiş ve Milli müfrezeler 1 
şehit 2 yaralı, Yunanlıları destekleyen çeteler ise 50 kadar ölü vermişlerdir. 
İzmit Körfezi doğusunda bulunan Karaçalı mevkiindeki Yunan 
siperleri ile Bahçecik’in 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Yuvacık Köyü, Milli müfrezelerce ele geçirildi. Bu girişime ertesi gün Yunanlılar, Bahçecik bölgesinde bulunan Milli müfrezeleri 1 zırhlı ve 1 torpido ile topa tutarak karşılık verdi. Bunun yanısıra Yunanlılar, İzmit Körfezi güneyinde bulunan ve daha önce Milli müfrezelerce ele geçirilmiş olan Yeniköy civarındaki mevzilere taarruzda bulundularsa da bu taarruz Milli müfrezelerce geri atıldı. 
 
11  NİSAN 1921  HAREKÂTI
 
Döşeme tarafındaki milislerin yardımıyla Bahçecik kuşatması devam etmiş ve 
Yunanlılar, Yeniköy’den püskürtülmüş ise de Bahçecik’i kuşatmış olan ve Yeniköy’deki müfrezelere karşı Seymen önlerinde bulunan Kılkış Zırhlısı’nın şiddetli ateş açması üzerine Bahçecik, Milli kuvvetlerce alınamamıştır.   
 
5  MAYIS 1921  HAREKÂTI
 
Başiskele – Seymen bölgesine baskın yapan bir Milli Müfreze, atlı bir çete ile 
çarpışmış ve 2 ölü verdirerek bir miktar kablo ele geçirilmiştir.  
 
13  MAYIS 1921  HAREKÂTI
 
Yunanlılar, Bahçecik ile çevresindeki Rumları toparlayarak koruma altında İzmit’e 
gönderdiler. Bunlar buradan da 2 gemiye bindirilerek bilinmeyen bir yere doğru hareket ettirildiler. 
 
21  MAYIS 1921  HAREKÂTI
 
Mürettep Fırka Bölgesi’nde durum şöyledir:
Akçay’dan Mahmudiye’ye kadar 2 tabur piyade, 1 kudretli cebel (dağ) topu, Bahçecik’in 2 km. batı ve güneyinde 1 tabur piyade ve 400 kadar Milli Müfreze eri, İznik Gölü kuzeyinde Çengiler sırtlarında 150, Boyalıca’da 40 kişilik Milli müfreze vardır. Geyve’dekilerle birlikte Fırka’nın (Tümenin) toplam mevcudu 1750 kişi kadardır. 
Yunan kuvvetlerinin durumu: Arifiye – Hacımercan – Koragal hattında 2 tabur ve 
2 top vardır. Sapanca – İzmit yolunun güneyinde bulunan Kırkpınar, Maşukiye, Büyükderbent, Hocaköy’e (Servetiye) parçalar halinde küçük müfrezeler yerleştirilmiştir. Bahçecik – İzmit – Akmeşe bölgesinde de 1 tabur ve 1000 civarında çetesi ve 2 top vardır. 
 
1  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
 
Değirmendere’den çıkarılan keşif kolu Bahçecik – Seymen şosesinde pusu 
kurarak bir Yunan keşif kolunu pusuya düşürerek telefat (kayıplar) verdirmiş ve yol boyunca telefon kablolarını toplamışlardır. Çatışma sırasında sahildeki torpido çatışmaya katılmışsa da tesirli olamamıştır. 
 
5  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
 
Mekteb-i Bahriye (Denizcilik Okulu) sınıf subayı Mülâzım-ı Sâni (Üsteğmen) 
Abdurrahman (Benlioğlu) 480 mavzer, 160 tabanca, 500 kasatura, 600 sandık mermiyi Anadolu’ya aktarılmak üzere Yarımcalı Muharrem Kaptan’ın ‘Selâmet’ adlı motoruna yükler. ‘Felâh’ adlı örgütün temin ettiği, Fransız askerlerine patates götürdüğü şeklinde düzenlenmiş izin kâğıdı ile yükünü Karamürsel’e getirir. Buradan Yalova’ya geçer ve kara yoluyla gelmiş silahları yükler ve Seymen İskelesi’ne boşaltır.   
 
 
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain