Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
BAŞİSKELE’DE MİLLÎ MÜCADELE – 22

  6  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI

Seymen önlerindeki Kılkış Zırhlısı Marmara’ya geçerken, Averof  Zırhlısı da İzmit 
önlerine gelmiştir.  
 
  8  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Seymen İskelesi’ne baskın yapan Bahçecik Mıntıka Kumandanlığı’na bağlı 
kuvvetler, Yunanlılara epeyce zayiat verdirmişler ve Bahçecik – Seymen yolunu kontrol altına almışlardır. Yunanlılar bu baskın karşısında karadan ve denizden şiddetli top ateşi açarak Seymen İskelesi’ndeki binaları yakıp yıkmışlardır. 
 
  10  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Bir gün evvel Seymen İskelesi’ne baskın yapan Değirmendere Müfrezesi kayıp 
vermeden mevzilerine dönmüş, Yunanlılar bu baskınının intikamını almak için etraftaki hedeflere topla ateş etmeye başlamışlardır. Fakat Değirmendere Müfrezesi’nin bulunduğu Servetiye Armutboğazı’na açılan ateşin yoğun olmasına karşılık tesiri olmamıştır. 
 
14  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Değirmendere Müfrezesi, bir torpidodan Seymen’e çıkarılan 50 kadar asker ile 30 
kadar askerin muhafazasında Bahçecik’ten çıkan 8 arabalık bir nakliye kolunun birleşmelerini önlemiş ve Yunanlılara 4 ölü verdirmiştir. 
 
  15  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Değirmendere Müfrezesi gece Bahçecik’e baskın yapmış, Seymen’e gönderilen 
müfreze, torpidonun projektörle aydınlatma yapması sonucu etkili olmamıştır. Fakat baskından telaşa düşen Yunanlılar sabaha kadar ateşlerini sürdürmüşler ve kuvvetlerinde değişiklik olmadığı anlaşılmıştır. 
    Yunanlılar, yerli Rum ve Ermeni muhacirleri eşyalarıyla birlikte İzmit’ten tahliye etmeye başlamışlardır.  Ay içerisinde İzmit çevresindeki 25 bin Rum ve 5 bin Ermeni, Trakya Bölgesi’ne sevk edilmeye başlanmıştı. Bahçecik ve Ermeşe (Akmeşe) Ermenilerinden 1800’ü Tekirdağ’daki eski Türk kışlasına yerleştirilmişlerdi. 
 
16  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Bahçecik baskınında Yunanlıların epeyce telefat (kayıp) verdiği anlaşılmış ve 
yaralıları tahliye için Seymen İskelesi’ne Kızılhaç bayrağı taşıyan bir motor gelmiştir. Körfez’de bulunan bir nakliye gemisinden Kazıklı (Kavaklı) İskelesi ve Tatar İhsaniye Köyü’ne 8 mermi atılmış, 1 kız çocuğu ağır ve bir kadın hafif yaralanmıştır.   
 
17  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Bahçecik’te bulunan taburun kumandanı,  Değirmendere Müfrezesi’nin yaptığı 
baskında aldığı yaralar sonucu ölmüştür. Sabahleyin Yunanlılar, 80 kişi tahmin edilen bir kuvveti 2 motora bindirerek Bahçecik’e çıkarmışlardır. 
Yunanlılar, Bursa yönünde çekilme yolunu emniyete almak üzere Bahçecik 
doğusundaki Soğuksu tepesine bir miktar asker ile 2 dağ topu yerleştirmişlerdir.  
 
18  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Mürettep Fırka Bölgesi’nde: Geyve Boğazı’nda ateş teatisi olmuş, Yunanlılar bir 
miktar piyade ile 2 cebel (dağ) topunu Derince’den Mahmutpaşa Çiftliği  – Başiskele yolu ile Servetiye’nin Soğuksu tepelerine yaklaştırmışlar ve burada bir taarruz ihtimali belirmiştir. 
    Saat 14 00’te düşmanın, torpidolarının himayesinde asker ve çete karışık olarak bir tabur kadar kuvvetin Tatar İhsaniye şarkında (doğusunda) Yazlık ve Manastır (Panayır) tepelerine vuku bulan taarruzu, karşı taarruzla tard edilmiştir (kovulmuştur). 20 kadar telefat (kayıp) verdirilmiştir. Kovanlardan muhtelif çapta silah kullandıkları anlaşılmış ve bir araba tahrip edilmiştir.   
  
19  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Servetiye Milli Taburu’nun 3.Bölüğü tarafından savunulan Servetiye – Taştepe 
mevzilerine taarruz eden Yunanlılar tard (def) edilmiş, Seymen İskelesi’ni tamir eden Yunanlılar, torpidodan çıkardıkları bir cebel (dağ) topunu Çuhahane’ye yerleştirerek mevzilere ateş etmeye başlamışlardır. Ayrıca 50 kişilik bir kuvveti Derince’den Seymen’e göndererek Bahçecik’teki kuvvetlerini arttırmaktadırlar. Yunan uçakları da Geyve Boğazı’ndan Bahçecik ve Değirmendere’ye kadar olan bölgede keşif uçuşları yapmışlardır. 
 
20  HAZİRAN 1921  HAREKÂTI
Değirmendere bölgesinde Yunanlıların 50 kadar nizamiye askeri Yeniköy ile 
İleriköy  arasından İcadiye’ye kadar sokulmuşlar ve “müteşebbis 4 neferin” yetişmesi üzerine mağlup edilmişlerdir. 6 Yunan askeri öldürülmüş, 6 silah ve 1 adet 10’lu tabanca ele geçirilmiştir. 
    20 Haziran gecesi Sakarya’nın bir kıyısından öbür kıyısına sallarla geçen kuvvetlerimiz düşman üzerine atıldıktan ve Yunanlılar, İzmit ile Seymen İskelesi istikametinde çekilmeye başladıktan sonra düşmanın muntazam çekilmesine fırsat bırakmamak gerekiyordu. İzmit istikametine çekilen düşman kuvvetlerini Miralay Emin Bey’in (sonradan İstanbul Merkez Kumandanı Emin Paşa) kumandasındaki kuvvetlerimiz ve Seymen istikametine çekilen kısmını da Nurettin Bey’in emrindeki kuvvetlerimiz takip ediyordu.   
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain