Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
TÜRK FEDERASYONU

 

Türk Birliği’nin nüvesi. Federasyondan çok entegrasyon. Birbiriyle doğrudan alâkalı, akraba ve kaynaşma noktasında en yakın halka. Türkiye Cumhuriyeti’nin Nahcivan’la (Âzerbaycan) olan direkt sınırı, Musul – Kerkük’ün T.C.’nin doğal uzantısı ve Misak- Milli hukukunda oluşu, KKTC’yle merhum Ecevit’in son deminde dile getirilen entegrasyon (bütünleşme)[1] planı zaten uygulamanın kolaylığını ve gerçekleşebilirliğini mümkün kılıyor. 
Böylelikle Âzerbaycan’ın Ermenistan’la olan ihtilafları, özellikle Dağlık Karabağ sorunu aynı zamanda Türkiye’nin de – dolaylı değil – doğrudan sorunu olma önceliğine kavuşacaktır. 2,5 milyonluk Ermenistan’ın ve ondan çok daha kuvvetli Ermeni Diaspora’sının Türkiye’nin işgal altında tutulan topraklarını statü olarak sürdürebilme gücü yoktur. Avrupa’nın en güçlü ordusuna sahip Türkiye her zamanki gibi bu konuyu güç gösterisi yoluyla değil Ermenistan’ı barış ve ticaret ortamına çekerek çözmeye çalışacaktır. Tavize bile zorlanabilir.
Yine bu suretle Kuzey Kıbrıs Türklerinin Güney Kıbrıs Rumlarıyla olan ihtilafı da aynı şekilde doğrudan Türkiye’ye devrolacak, direkt sınırlar dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya Yunanistan’la – Meriç gibi – bir sınır hukuku işletilecektir. Kıbrıs basiretsizliği sona ereceği gibi adanın kuzeyine yatırım ve insan gücü patlama noktasında icra edilebilecektir. Bu bağlamda Doğu Karadeniz Bölgesi’ne öncelik verilmelidir.
Diğer noktada Türkmeneli Özerk Bölgesi; her ne kadar kuzeydoğuda de facto Kürt, ortada Sünni Arap ve güneyde Şii Bölgeleriyle ihtilaflı gibi görünse de Türkiye’nin doğrudan sınırının Kerkük’e ulaşması, Bağdat ve Basra’yla komşu olması diğer yarı bağımsız bölgelerin de kontrolü anlamına gelecektir. Hele hele Bağımsız Kürdisrail’in bölgede büyük bir alanda ve petrol gücüyle varlığına ket vurulması, aslında Türkiye’nin geleceğindeki en ciddi tehlikelerden birinin bertaraf edilmesi anlamına gelecektir. 
Bizi bölünmeye (zihnen ve fiziken) zorlayanlara karşı Misak-ı Mili’nin tecessümü şeklinde bir federasyon / entegrasyonu en doğru ve en ciddi cevap olacaktır. Büyük Ermenistan (!), Büyük Kürdistan (!) ve Büyük Yunanistan (Megalo İdea !) iddialarına en büyük darbe işbu Türk Federasyonu olacaktır kanaatindeyiz.  
İşin ilginci bu devletlerin tamamının kurucu unsuru Türkmenlerdir. Hazar’ın beri yakasında öncü görevini üstlenecek bir Proto Turan olan bu federasyonun geçiş kuralları çok gevşek bırakılmamalıdır. T.C.’nin idari yapılanmasına eklemelerle ve yönetim organizasyonunu da paylaşımlarla büyütmek başlangıç olarak yeterli. Bütün iş, bu birliğin vicdani cephede yani halkların kalbinde samimi kabul görmesi. Haydar Aliyev’in ‘İki devlet, tek millet’ sözü kılavuz alınmalıdır.
Türk Federasyonu’nun tomografisine evvela bayrağından başlıyoruz:
 
 = + + +      
·        Kırmızı zemin: Türkiye bayrağını ve Âzerbaycan bayrağının orta kısmını;
·        Beyaz ay yıldız: Türkiye, Âzerbaycan ve Türkmeneli bayraklarını;
·        Alt ve üst şeritler: Türkmeneli ve KKTC bayraklarını;
·        Mavi ve yeşil: Âzerbaycan bayrağının üst ve alt kısımlarını nitelemektedir.
 
1. GENEL  HATLARIYLA  TÜRK  FEDERASYONU ’NUN  BİRLEŞİMİ
 
Ülke adı                  Türkiye Âzerbaycan Türkmeneli   KKTC      TürkFederasyonu
Yüzölçümü (km2)   814 bin        88 bin         70 bin         3.355                         975.355
Nüfusu                      73 m.           9 m.           3.5 m.         0.3 m.                   85.800.000
Başkenti                 Ankara        Bakü           Kerkük       Lefkoşa                  ANKARA
Resmi dili               Türkçe        Türkçe         Türkçe        Türkçe                    TÜRKÇE
Para birimi               Lira            Manat          Dolar           Lira                               LİRA
GSYİH (milyar $)      900                65             15 (Tah.)      3                                    983
KBMG (dolar)        9.330           7.300             3.500           16.000               (Ort.) 8.500
Özelliği                   Ordu           Petrol           Petrol          Konum                 LİDERLİK
 
2. TÜRK FEDERASYONU ’NUN İDARİ YAPILANMASI
 
·        Türkiye Cumhuriyeti : 81 il (Adana’dan Iğdır’a tüm iller)
·        Âzerbaycan : 12 il (Bakü, Sumgait, Mingeçor, Gence, Ali Bayramlı, Şeki,
Şamahı, Beylagan, Kaçmaz, Lenkeran, Karabağ, Nahçıvan.  
·        Türkmeneli : 9 il (Musul, Kerkük, Telafer, Erbil, Altunköprü, Mendeli,
Hanekin, Diyala, Tuzhurmatı)
·        KKTC : 1 il (Kıbrıs)
·        TOPLAM : 103 il (Vilâyet)
 
3. TÜRK FEDERASYONU YÖNETİM ŞEMASI
 
Ø     Devlet Başkanı: Türkiye Türk’ü
Ø     Devlet Başkan Yardımcısı: Azeri Türk’ü
Ø     Dışişleri Bakanı: Türkmen
Ø     Enerji, Bayındırlık, Dış Ticaret Bakanlıkları: Azeri Türkleri
Ø     Tarım, Dış Türkler Bakanlıkları: Türkmenler
Ø     Turizm Bakanı: Kıbrıs Türk’ü
Ø     Diğer Bakanlıklar: Türkiye Türkleri
İllerde Vali Yardımcılıkları, bürokraside müsteşar yardımcılıkları,
Kurumlarda müdür ve genel müdür yardımcılıkları; Azerbaycan, Türkmeneli ve Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına tecrübî paylaşım ve koordinasyon adına verilmelidir. Türkiye haricindeki coğrafyalarda da kısa vadeli geçişle bu sistem tatbik edilmelidir.
         Emniyet ve asayiş konularında Türkiye Cumhuriyeti’nin iç güvenlik teşkilat modeli diğerlerini de dâhil ederek uygulanmalıdır.
 
4. TÜRK FEDERASYONU ’NUN SİYASİ YAPISI
 
         4 ülkedeki tüm partilerin diğerlerinde temsilcilik açma ve örgütlenme hakkı tanınmalıdır. Partilerin birleşmesine yada ortak seçim çalışmalarına (ittifak) izin verilmelidir.
Yerel Yönetimler ve Belediye seçimlerinde de idari yapılanma benzeri bir kontenjan modeli esas alınarak ortak çalışma ve işbirliği alışkanlığı kazandırılmalıdır.
Hükümet (Kabine) icraî noktada, meclis (parlamento) temsil noktasında çalışmalı; ana yapıya müdahil olamayacak bir hukuka tabi olmalıdır.
         Aşağıda çizildiği vechile 4’lü bir sacayak ile denge ve denetim mekanizması oturtulmalıdır.
 

SİYASİ ERK
MECLİS
ORDU
YARGI

 
5. TÜRK FEDERASYONU ‘NUN ASKERİ YAPISI
 
Ø     Genel Kurmay Başkanı: Türk Silahlı Kuvvetleri’nden
Ø     Kara Kuvvetleri Komutanı: Türk Silahlı Kuvvetleri’nden
Ø     Deniz Kuvvetleri Komutanı: Türk Silahlı Kuvvetleri’nden
Ø     Hava Kuvvetleri Komutanı: Âzerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nden
Ø     Jandarma Genel Komutanı: Türkmen Ordusu’ndan
Türk Ordusu Âzerbaycan ve Kuzey Kıbrıs’ta yaptığı gibi yeni teşekkül eden
Türkmen Ordusu’nu kendi düzen ve disiplini içinde yetiştirmelidir. Amerikan kaynaklarına göre dünyanın 8. büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri orada yazıldığı gibi 515 bin sayısına değil 1.050 bin asker sayısına sahiptir. Buna 150 bin Azeri askerini, 15 bin Türkmen ve 5 bin Kıbrıs’lı Türk askerini eklersek toplam rakam 1.320 bini bulur. Türkiye veya Türk Federasyonu Ordusu sayıca Avrupa’nın 1, Dünyanın 5. büyük ordusudur. Savaş gücü olarak da ilk 3’tedir.
 
6. TÜRK FEDERASYONU ‘NUN İKTİSADİ YAPISI
 
·        Toplam ihracat: 150.6 milyar dolar [TR:133, AZ:12.5, TE:5 (tah.), KK:0.07]
·        Toplam ithalat: 208.3 milyar dolar [TR:199, AZ:5.2, TE:4 (tah.), KK:0.09]
·        Toplam ticaret hacmi: 359.1 milyar dolar
·        Toplam petrol üretimi: 1.110 bin varil (günlük) [TR:10, AZ:600, TE:500 (tah.)]
·        Toplam doğalgaz üretimi: 17 milyon m3 (günlük) [TR:2.8, AZ:13.7, TE:0.5 (t)]
·        Toplam GSYİH: 983 milyar dolar
·        Toplam KBMG: 8.500 dolar
·        Dünya güç sırası: 15’inci
 
7. TÜRK FEDERASYONU BİRLİKLERİ
 
             I.      Birleşik Belediyeler Birliği (BİRBEB)
           II.      Birleşik Yüksek Öğrenim Kurumu (BİRYÖK)
        III.      Birleşik Futbol Federasyonu (TFF)
        IV.      Birleşik Sosyal Güvenlik Kurumu (BİSGÜV)
          V.      Birleşik Diyanet İşleri Başkanlığı (BİRDİB)
        VI.      Birleşik Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (BÖSYM)
     VII.      Birleşik Tasarruf, Mevduat ve Sigortacılık Fonu (BİTMES)
   VIII.      Birleşik Toplu Konut İdaresi (BİRTOK)
        IX.      Birleşik Kamu İktisadi Teşekkülleri (BİRKİT)
          X.      Birleşik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (BİRTÜK)
        XI.      Birleşik Odalar ve Borsalar Birliği (BOBB)
     XII.      Birleşik Barolar Birliği (BİRBAB)
   XIII.      Birleşik Kızılay Derneği (TÜRK KIZILAYI)
 XIV.      Birleşik Telekom İdaresi (TÜRK TELEKOM)
     XV.      Birleşik Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri (BEKKO)
 XVI.      Birleşik Elektirik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ)
XVII.      Birleşik Doğalgaz İdaresi (BİRGAZ)
XVIII.      Birleşik Su ve Kanalizasyon İdaresi (BİRSU)
 XIX.      Birleşik Sendikalar
     XX.      Birleşik Sivil Örgütler
 XXI.      Birleşik Vakıflar
XXII.      Birleşik Dernekler
XXIII.      Birleşik Kulüpler
XXIV.      Birleşik Gazeteler
XXV.      Birleşik Radyolar
XXVI.      Birleşik Televizyonlar
XXVII.      Birleşik Kooperatifler
XXVIII.      Birleşik Sandıklar 
XXIX.      Birleşik Festivaller
XXX.      Birleşik Müzik ve Sanat Adamları
XXXI.      Birleşik Şairler ve Yazarlar
XXXII.      Birleşik Muhtarlar
 
8. TÜRK FEDERASYONU ULAŞIM AĞLARI
 
Ø     DEMİRYOLU: Bakü – Tiflis – Kars (yapım aşamasında)
    Erzurum – Ağrı – Nahcivan – Lâçin – Bakü
    Diyarbakır – Mardin – Kerkük – Musul – Diyala
    Gaziantep – Telafer 
    İstanbul – Hopa – Batum
    Edirne – İzmir
    Muğla – Hatay
    Şırnak – Kars
    Adana – Samsun
    Ankara - Sinop
Ø      KARAYOLU: Erzurum – Nahcivan – Bakü
    Diyarbakır – Kerkük – Musul
Ø      DENİZYOLU: Trabzon – Girne
    Rize – Güzelyurt
    İzmir – Gazimağusa
    Samsun – Çanakkale
    İstanbul – İskenderun
    Antalya – Lâzkiye
    İstanbul – Burgaz
    İstanbul – Selânik
    Gelibolu – Dedeağaç
    İzmir – İskenderun
    Gölcük – Hopa 
Ø      HAVAYOLU: Ankara – Kerkük
                           İstanbul – Kerkük
                           Ankara – Musul
                           Bakü – Kerkük
                           Kerkük – Lefkoşa
                           Lefkoşa – Bakü
                           Bakü – Iğdır
                           Bursa – Kerkük
                           Trabzon – Lefkoşa
                           Kerkük – Trabzon
                           Bakü – Samsun  
 
8. TÜRK FEDERASYONU ’NUN MİLLİ ve DİNİ GÜNLERİ
 
·        Türkiye :         29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
     10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
              23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
               19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
               30 Ağustos Zafer Bayramı
·         Azerbaycan : 28 Mayıs Âzadlık Bayramı
     31 Aralık Hemreylik Günü
     26 Şubat Hocalı Katliamını Anma Günü
·        Türkmeneli :   24 Ocak Türkmen Günü 
     14 Temmuz Şehitleri Anma Günü
·        Kuzey Kıbrıs : 20 Temmuz Barış Harekâtını Anma Günü
     15  Kasım Bağımsızlık Günü
·         Diğer :            Ramazan Bayramı (1 - 3 Şevval)
                              Kurban Bayramı (1 - 4 Zilhicce)
      21 Mart Nevruz Bayramı 
                             Aşure Günü (1 Muharrem)
·         Yeni :              7 Ağustos[2] Birlik Bayramı
 
 
 
 
 
 
 
 
        T Ü R K      F E D E R A S Y O N U      P R O J E K S İ Y O N U
 
Amblemi:
Kısa Adı: TÜRK-FED
İngilizce Adı: Federation of the Turk
Sloganı: “Dilde, Fikirde, İşde Birlik”[3]
Proje Zamanlaması: 2009 – 2018 (9 yıl)
I.                   3 yıl : Adaptasyon – Uyum
II.                3 yıl : Koordinasyon – Birleştirme
III.             3 yıl : Entegrasyon – Bütünleşme
Uygulama Alanı: Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmeneli ve KKTC
Stratejik Planlama:
o       Tek devlet – Türk Federasyonu
o       Tek millet – Türk Milleti
o       Tek vatan – Türkeli
o       Tek başkent – Ankara
o       Tek marş – İstiklal Marşı
o       Tek bayrak – Mavi / Yeşil şeritli kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız
o       Tek dil – İstanbul Türkçesi
o       Tek alfabe – 35 harf (ortak)
o       Tek para – Türk Lirası
o       Tek hukuk – Ortak anayasa
o       Tek meclis – TFMM
o       Tek amaç – Birlikte yükselmek


[1] ‘Siz Güney Kıbrıs’ı tek taraflı olarak ve tüm adayı temsilen Avrupa Birliği’ne alırsanız biz de KKTC ile siyasi ve ekonomik entegrasyona – bütünleşmeye gideriz.’
[2] Türk Federasyonu’nun kuruluşu; 7 Ağustos 2009.
[3] Gaspıralı İsmail
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain