Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
ÖZEL STATÜLÜ ÜLKELER

 

İngilizcesiyle ‘Specific Countries’. Tarihî, coğrafî, ekonomik yada stratejik olarak bağlarımızın bulunduğu veya bulunması gereken ülkeler. Hepsi farklı haritalarda, farklı kurgularda ama bize ve medeniyetimize açık 7 önemli ülke. Her biriyle 5’er yıllık özel antlaşmalar yapılabilir ve II. beş yıllık, III. beş yıllık şeklinde uzatılabilir. Mühim olan karşılıklı olarak her iki tarafında özel antlaşma maddelerinin getirisinden memnun kalması, devamından yana olması. II’inci ve III’üncü dönemlerde ülke halkları arasındaki kaynaşma üst seviyelere tırmanacaktır.
Kapitülasyonlar akla gelmesin ama ticari ayrıcalık ve öncelikler ülkeler arası yakınlaşmalara zemin olabiliyor. ‘Ticarette en çok kayırılan ülke’ tabiri gelişmiş Batı ülkelerinde de mevcut. Karşılıklı çıkarlar iyi korunduğu sürece farklı iklimlerdeki partnerler politik arenada da Devletimizin önünü açabilir. Zira biz iyiden iyiye dünyanın merkezinde olduğumuz için sorunlarımız da kavi. Gerçek / sanal kuşatmaları hep farklı arayışlarla ve yeni alternatiflerle kırabiliriz.
 
Özel  Statülü  Ülke  Profillerimiz  ve  Önerilerimiz
 
    MACARİSTAN = Macarlar Türk asıllı. Macaristan için Hungary, Macarlar için Hungaramon tabirleri yaygınca kullanılır. Herhalde bir biz, bir de kendileri kendilerine Macar / Magyar diyor. Ülkelerine ise Magyaryag diyorlar.
         Hun + Ogur (Oguz) kavimlerinin birleşiminden oluşuyorlar ve 9.yy’da Ortaasya’dan Orta Avrupa’ya geçiyorlar. Kurdukları Hakanlık 11.yy’da Hıristiyanlığa giriyor ve 14.yy’a kadar sürüyor. Osmanlı’nın yükselişinde ve Batıya doğru ilerlemesinde çok sık Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile karşı karşıya gelinmiştir. Bir tarafta Müslümanlığın öncüsü ve lideri Osmanlı Türkleri, diğer tarafta Hıristiyanlığın muhafızı ve şövalyesi Macarlar. Onca savaşa rağmen her iki tarafın da yiğitliği önemsemesi zaman zaman aralarında sıcak temasların oluşmasına da sebep olmuştur. Zigetvar’daki ‘Kahraman Düşman (Kanuni) Anıtı’ gibi.
         Macar Mülteciler için büyük devletlerle bile savaşa girmeyi göze alan Osmanlı, Orta Macar Prensi İmre Thököli’yi İzmit’te uzun yıllar misafir etmiştir.
         Macar bilim adamları ve Türkologları; hem kendi tarihlerinin Turanî sayfalarını bulmuşlar hem de Türk Tarihinin gizli kalmış birçok sayfasını açığa çıkarmışlardır. Hala da çalışmaları bu yöndedir.
Ayrıca Kanije, Mohaç, Estergon, Yanık ve Eğri kaleleri hatıralarıyla birlikte oradadır.
         Macarlardaki Türk adları (Atilla, Kurt, İmre, Kubrat, Zoltan..) ve Macarcadaki yaşayan binlerce Türkçe kelimenin yanısıra Macarlar arasında kendilerini ‘Hun’ olarak niteleyen ve Hun soyundan geldiğini bilen bilinçli kitleler var. Macarları zaten önceki bölümlerde Türkofon Topluluklara dâhil etmiştik.[1]              
                     
a.      Yüzölçümü: 93 bin km2
b.      Başkenti: Budapeşte
c.      Nüfusu: 10 milyon (2006)
d.      Dili: Macarca
e.      Dini: Hıristiyan Katolik
f.        GSYİH: 182 milyar dolar
g.      KBMG: 17.405 dolar
h.      Öneriler: Gümrük ve Vize muafiyeti
 Ortak yatırımlar
 Tarih turizmi
 İşçi sevkiyatı
 Öğrenci becayişi
 Türk Dünyası Kurultayı’na davet
 Üst düzey ziyaretler
 AB içi ortak tarım politikaları
 Kardeş belediyeleri teşvik
 İşadamları dostluk dernekleri
 Ticarette öncelikli ülke
 Sosyo-kültürel fonlar
 Özel demiryolu hattı         
 
    POLONYA = Eski adıyla Lehistan. 1572 – 1597 yılları arasında resmen, 1683’e kadar da fiilen Osmanlı himayesinde kaldı. 1772 ilâ 1795 senelerinde Rusya, Avusturya ve Prusya (Almanya) arasında paylaşılıp haritadan silinirken Osmanlı inatla Lehistan Elçiliğini fahri de olsa devam ettirmiş ve diğer elçiler arasında protokolde yer vermiştir. Oysaki Lehlilerin tekrar devlet olabilmeleri 1918’i yani I.Dünya Savaşı’nın bitimini bulur. Belki de o devlet özlemleri ve Türk vefası yüzünden atasözü haline gelmiştir o söz: ‘Vistül Nehrine Türk atlarının nalları değmedikçe Polonya gerçek bağımsızlığına eremez.’
         Bağımsızlık uğrunda savaşan Lehlilere kucak açan Osmanlı onlar için İstanbul’da bir köy bile kurmuştur: Polonezköy. Nazım Hikmet’in dedesi de bu göçmenlerden biridir (Konstantin Borzeçki –> Mahmut Celaleddin Paşa).
         Ayrıyeten bu ülkedeki Karaim (Karay) Türkleri yani Musevi Türkler de iki ülke arasındaki ortak köprülerden biridir. Güneydeki Krakovi’de ve Litvanya sınırındaki Suvatki’de yaşayan birkaç bin Karaim Türkü etnik/dini kimliklerini sürdürmekteler. 10 bin civarında da Müslüman Tatar Türk’ü vardır. Ve hayli faaldirler.
 
                                                                          i.      Yüzölçümü: 313 bin km2
                                                                        ii.      Başkenti: Varşova
                                                                       iii.      Nüfusu: 38.6 milyon (2005)
                                                                      iv.      Dili: Lehçe
                                                                        v.      Dini: Hıristiyan Katolik
                                                                      vi.      GSYİH: 533 milyar dolar
                                                                     vii.      KBMG: 12.995 dolar
                                                                   viii.      Öneriler: Gümrük ve Vize muafiyeti
 Ortak yatırımlar
 Seyahat ortaklığı
 Öğrenci becayişi
 Polonezköy Şenlikleri
 Üst düzey ziyaretler
 AB içi ortak tarım politikaları
 Ortak hayvancılık
 Karaim Türklerini kalkındırma
 İşadamları dostluk dernekleri
 Ticarette öncelikli ülke
 Sosyo-kültürel fonlar
 Sendikal birlikler   
 
    meksika = K.Amerika Kıtasında ABD’nin Süper Güç yedeği Kanada değil Meksika’dır. Gerek artan ülke nüfusu ve bu nüfusun gençliği gerekse Amerika içinde artan Hispanik nüfusu (45 milyon) ve Hispaniklerin organize oluşu üst kıtada Meksika’yı öne çıkarmaktadır.
         Meksika’nın ABD’yle olan tarihi rekabeti ve kaybedilen toprakları (Teksas, New Mexico) da siyasal intikam için gerekçedir.
         Meksika’nın madeni bakımdan zenginliği bilhassa petrol kaynakları, OPEC üyesi bir ülke oluşu potansiyel bir güç olarak yükselmesini sağlıyor. Dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve kısa zamanda birkaç basamak daha yükselecek.
         Meksika’nın hem Orta Amerika hem de Güney Amerika ülkeleriyle arası iyi. Aynı zamanda Bağlantısızlar Hareketi üyesi de olan Meksika ‘3.Dünya’nın parlayan yıldızlarından.
         Meksika’yla önce II.Abdülhamit[2], sonra Atatürk dönemlerinde başlayan iyi ilişkilerimiz yeterince geliştirmese de sürüyor. Tabii müttefiklerimizden.
 
I.                   Yüzölçümü: 1.973 bin km2
II.                 Başkenti: Meksiko
III.              Nüfusu: 110 milyon (2006)
IV.              Dili: İspanyolca
V.                Dini: Hıristiyan Katolik
VI.              GSYİH: 1.171 milyar dolar
VII.           KBMG: 11.250 dolar
VIII.         Öneriler: Vize muafiyeti
 Gümrük ortaklığı
 Yatırım ortaklığı
 Turizm ortaklığı
 İşçi değiş-tokuşu
 İkili spor müsabakaları
 Yeni konsolosluklar
 Üst düzey ziyaretler
 Müzikal ortaklıklar
 Kardeş belediyeler
 İşadamları dostluk dernekleri
 Ticarette öncelikli ülke
 Saldırmazlık antlaşması
 Ortak kültür araştırmaları
 Ortak deniz işletmeciliği
 İnsan ve yük hava hattı
 Ortak askeri tatbikat
 
    surinam = G.Amerika’nın hatta Amerika Kıtasının tek Müslüman devleti. Futbolcu Gullit’in ülkesi. İslâmiyetin bilhassa Orta ve Güney Amerika’da yayılması, yerliler ve melezler arasında itibar kazanması için sıçrama taşı. Dosdoğru ve katışıksız İslâm’ın doğru insanlarca öğretilmesi bu uzak kıtada bize beklediğimizden öte sonuç aldırabilir.
         Maden, orman ve su kaynağı zengini Surinam aynı zamanda ham petrol ihracatçısı.
         Eski bir Hollanda sömürgesi olan Surinam’da halen Felemenkçe konuşuluyor. Müslümanlığın yanı sıra Protestanlık ve Hinduizm de yaygın.
 
I.                   Yüzölçümü: 164 bin km2
II.                 Başkenti: Paramaribo
III.              Nüfusu: 500 bin (2005)
IV.              Dili: Felemenkçe
V.                Dini: İslam, Protestan, Hinduizm
VI.              GSYİH: 2,9 milyar dolar
VII.           KBMG: 5.685 dolar
VIII.         Öneriler: Vize muafiyeti
 Gümrük kolaylığı
 Yatırım ortaklığı
 Turizm işletmeciliği
 İşçi sevkiyatı
 Öğrenci becayişi
 Seyahat hatları
 Vakıf ve sivil teşekküller
 Dostluk ve kardeşlik dernekleri
 Ticarette öncelikli ülke
 Ortak tarih araştırmaları
 Ortak armatörlük
 Cami Kompleksi
 Hac kontenjanı
 İslam Olimpiyatları
 
    Brezilya = Tipik bir Lâtin Amerika ülkesi. Yağmur ormanları, karnavallar ve futbol. Amazon Nehri havzası ile dünyanın en önemli tatlısu ekosistemi. Aynı zamanda dünyada en büyük toprağa sahip 5. ülke.
         Bayrağındaki sarı ‘altın’ı, mavi ‘deniz’i, yeşil ise ‘ormanlar’ı simgeliyor. Eski bir Portekiz sömürgesi ama Portekiz ancak Sao Paula kadar.
         Kıtanın kuzeyinde Meksika neyse güneyde Brezilya o ve daha fazlasıdır. Daha doğrusu G.Amerika’da rakipsizdir. Dünyanın 9. büyük ekonomisi olup insan ve enerji gücü olarak gittikçe büyümektedir.
                 
I.                   Yüzölçümü: 8.515 bin km2
II.                 Başkenti: Brasilia
III.              Nüfusu: 190 milyon (2005)
IV.              Dili: Portekizce
V.                Dini: Hıristiyan Katolik
VI.              GSYİH: 1.627 milyar dolar
VII.           KBMG: 8.585 dolar
VIII.         Öneriler: Vize muafiyeti
 Gümrük ortaklığı
 Yatırım ortaklığı
 Turizm ortaklığı
 İşçi değiş-tokuşu
 İkili spor müsabakaları
 Yeni konsolosluklar
 Üst düzey ziyaretler
 İşadamları dernekleri
 Ticarette öncelikli ülke
 Saldırmazlık antlaşması
 Ortak üretim
 Ortak deniz işletmeciliği
 Yeni seyahat yolları
 Ortak dış politika
 Kültür alışverişi
 
    madagaskar = Yavru Afrika. Aynı zamanda okyanuslar beşiği. Diğer Afrika ülkelerine pek benzemez. Halkı Malay-Endonez-Afrikan karışımıdır.
         Eski bir Fransız sömürgesidir. Dilinden ve artan misyonerlik faaliyetlerinden de bu anlaşılabilir. İslâmiyet de hızla yayılma eğiliminde. Bu noktada Türkiye sağlam ve güvenilir bir destek unsuru olabilir.
         Yağmur ormanı ve nemli savana iklimindeki Madagaskar tarım ve hayvancılık ile madencilikte hayli zengin.
         Türk insanının her yönüyle keşfine açık ve ilgisini hak edecek bir ülke.
 
I.                   Yüzölçümü: 587 bin km2
II.                 Başkenti: Antananarivo
III.              Nüfusu: 20 milyon (2006)
IV.              Dili: Malagazi, Fransızca
V.                Dini: Yerel Dinler, Hıristiyanlık, İslam
VI.              GSYİH: 17 milyar dolar
VII.           KBMG: 950 dolar
VIII.         Öneriler: Vize muafiyeti
 Gümrük kolaylığı
 Yatırım ortaklığı
 Tarımsal ortaklıklar
 Turizm işletmeciliği
 Ağaç endüstrisi
 İşçi sevkiyatı
 Eğitim ortaklığı
 Deniz ve hava seyahat hatları
 Kardeş şehirler
 Dostluk ve girişimcilik dernekleri
 Ticarette öncelikli ülke
 Ortak kültürel etkinlikler
 Ortak sportif faaliyet
 Ortak armatörlük
 Cami ve dinadamı
 İKÖ’ne üyelik
 
    venezüella = Hugo Chavez’i meşhur. Bir de Amerika’ya karşı duruşu. Küba’nın antiemperyalistliği danışıklı dövüşe benziyordu. Bununki farklı.
         Bir OPEC üyesi ve petrol ihracatçısı. Sosyalizan millileştirme politikalarına karşı ABD değişik darbe senaryoları uyguladı ama başarılı olamadı. Ne de olsa Chavez de ülkenin kurucusu Simon Bolivar gibi asker kökenli.
         Tarım ve maden zengini. Petrolü ise bir silah olarak kullanabiliyor. Chavez’in aktif politikalarıyla adeta Bölgesel Güç oldu. Yine Chavez’in örgütçülüğüyle Bağlantısızlar da dâhil olmak üzere ABD muhaliflerinden bir savunma ağı oluşturmaya çalışıyor. Her ülke gördü, bir tek Türkiye görmedi. Hatta Türk sosyalistleri de Chavez’in milliyetçi bir ekonomik politika izlemesinden dolayı renk körü.
         Venezüella Orta Amerika ülkeleriyle de irtibatlı ve kültürel akraba. Arapların Baasçılık modeli gibi Chavez’in antiemperyalist milli sosyalist modeli gittikçe bölge ülkelerine yayılıyor.
 
I.                   Yüzölçümü: 912 bin km2
II.                 Başkenti: Karakas
III.              Nüfusu: 26 milyon (2007)
IV.              Dili: İspanyolca
V.                Dini: Hıristiyan Katolik
VI.              GSYİH: 335 milyar dolar
VII.           KBMG: 12.800 dolar
VIII.         Öneriler: Vize muafiyeti
 Gümrük ortaklığı
 Yatırım ortaklığı
 Turizm ortaklığı
 İşçi sevkiyatı
 Öğrenci becayişi
 İkili spor müsabakaları
 Üst düzey ziyaretler
 İşadamları dernekleri
 Ticarette öncelikli ülke
 Saldırmazlık antlaşması
 Ortak petrol arama
 Ortak deniz taşımacılığı
 Yeni hava ve deniz hatları
 Ortak dış politika
 Tarımsal ortaklık
 Sendikal ortaklık
 Ortak bayındırlık


[1] Bkz. Sayfa 262.
[2] Başkent Meksiko’daki Türk Saat Kulesi 1909 Osmanlı yapımıdır.
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain