Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
PAX OTTOMANA (OSMANLI BARIŞI BİRLİĞİ)

 

Osmanlı İmparatorluğu, Türk teşkilatçılığının ve devlet kurma pratiğinin şahikasıdır. Ömür olarak Roma’dan sonra 2’inci, arazi olarak Cengiz Han’dan sonra 2’inci, güç olarak ise 3 asır 1’inci olmak gibi bir görüntüsü vardır.
Hayatımızın bir bölümü Osmanlı’ya Sövme Kulübü mensuplarına laf ve delil yetiştirmekle geçti. Şimdi aynı zihniyetin yeni şeriklerle bu kez Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırıya geçtiğini görüyoruz. T.C. 80 yıllık bir fasıla veya bir nekahet değildir. Osmanlı’dan – bence – daha sağlam temelleri olan ve onu geçmeye potansiyel olarak muktedir bir çekirdek devlettir. Demir çekirdek..
Osmanlı esatirlerden aktarılan bir simurg değil; artısıyla, eksisiyle tarih tarlasında iyi teşrih edilecek bir büyük yapıdır. Lâkin bu yapıyı neo con’lar misali neo ottoman’cılıkla tekrar ihya için çalışmak yersiz ve boş bir uğraş, hele hele bunun için mevcut Milli Devleti harcamaya azmetmek de densizlik ve edepsizliktir.
Osmanlı’dan ne çıkarabiliriz? Bir; devasa bir tarih tecrübesi ki yönetici elitin 70 sene 7 ceddine yeter de artar bile. İki; Osmanlı hinterlandı ve hâkimiyet havzasından esnek de olsa, gevşek de olsa bir birlik çıkarmak.
Mesela; OSMANLI BARIŞI BİRLİĞİ (Pax Ottomana).
 
Osmanlı Türk referansıdır. Tekrar ilkine göre daha kolaydır. Adalet eğer bu milletin içtiği su, soluduğu hava ve idarecilik sanatının temel kromozomu ise Osmanlı Türk’ünün çekildiği topraklardan – ki bugün kan ve ateştir – tekraren bir sulh vahası çıkarabilirsiniz. Yalnız, bunu kendi kendi irâdi ve idâri damarlarıızla yapmak durumundasınız ki kabul görsün. Dış etkene açık bir tutkal Eskidünya’nın bu merkez üssünde tutmaz.
Herkesi kucaklamak ve hepsini dâhil etmek gibi bir amaç hiçbir ciddi devletin hedefi değildir ve olamaz. Kendi halkına içtenlikle bir fayda düşünen ve sıyrık olmayan insanlarla yönetilenler, samimi her davete aklın gereği icâbet etmek mecburiyetinde hissederler kendilerini.
Ilımlı İslâm, Yeni Osmanlıcılık ve Halifecilik; Yeni Dünya Düzeni organizatörlerinin yani Amerikan oligarşik iktidar erkinin dayatmasından başka bir şey değil. ‘Avcı nice tuzak bilirse av da o kadar yol bilirmiş.’ Yenisi onlara ait olsa da eski dünya düzeni (İlây-ı kelimetullah için Nizam-ı Âlem) bize aitti ve bizden sorulurdu.
Tarihin başladığı andan itibaren dünyanın gördüğü kavi, kudretli, köklü ve ömürlü 3 ayrı düzenin (statüko) varlığından bahseder uzmanlar. 1 – Pax Romana: MÖ 5. yy’dan MS 5. yy’a kadar bin yıllık bir dönem. Otorite, ordu ve hukuk ile kaim. 2 – Pax Ottomana: 13. yy’dan 20. yy’a kadar 6 asır ve küsurluk bir dönem. Adalet, hizmet ve merhametle kaim. 3 – Pax Americana:[1]20. yy’ın ortasından şimdiye kadarki dönem. Güç, saldırganlık ve acımasızlıkla kaim. Müddeti az ama yıkıcı etkisi fazla.  
İşbu noktada, Osmanlı üzerinden Türk Milleti’nin yeniden bir imaj çalışmasına girmesi gerek. Dışa bakan sebebi; bazı iyilikleri sık tekrarla hatırlatmak ve insanların arayıp da bulamadıkları şey’in ütopyadan ibaret olmadığını insancıklara ispatlama zarureti. İçe bakan tarafıyla da buna dışarıdaki insanlardan çok bizim insanımızın ihtiyacı var. Neredeyse yabancılarda fena fillâh
olacak olan Anadolu insanı başkalarında aradığını kendinde bulmak zorundadır. Zaten aradığı da odur.
         Önce bir dünya haritasına Osmanlı hinterlandını konduralım ve kıtaları dolaşmaya duralım:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            OSMANLI HAKİMİYET HAVZASINDA BULUNAN ÜLKELER

No       Adı                 EskiAdı                Kıtası             BağlılıkSüresi 

1.   Türkiye                Osmanlı                Avrasya                623 yıl
2.   Bulgaristan                                        Avrupa                 544 yıl
3.   Yunanistan          Mora                           “                      369 yıl
4.   Sırbistan                                                  “                      419 yıl
5.   Karadağ                                                   “                      352 yıl
6.   Bosna-Hersek                                         “                      414 yıl
7.   Hırvatistan           Dalmaçya                   “                      159 yıl
8.   Makedonya          Rumeli                        “                      542 yıl
9.   Slovenya              Karniyol                     “                     147 yıl
10. Romanya              Memleketeyn              “                    414 yıl
11. Slovakya              Uyvar                           “                       20 yıl
12. Macaristan          Üngürüs                      “                     173 yıl
13. Moldova               Beserabya                   “                     274 yıl
14. Ukrayna                Podolya-Yedisan        “                     222 yıl
15. Çek Cum.             Moravya                       “                       20 yıl
16. Arnavutluk                                                “                      434 yıl
17. Kosova                                                      “                      524 yıl
18. KKTC                    Kıbrıs                           “                      308 yıl
19. GKRY                       “                                “                      308 yıl
20. Voyvodina            Banat                           “                      248 yıl
21. Kiklat Ad.                                                   “                      264 yıl
22. Girit                       Kandiye                       “                      260 yıl
23. Oniki Ada              Rodos-İstanköy          “                      390 yıl
24. Korsika                                                      “                          3 yıl
25. Güney Fransa      Nis-Marsilya                “                          2 yıl
26. Doğu Avusturya  Beç                              “                      157 yıl
27. Polonya                Lehistan                       “                      111 yıl (Himaye)
28. G.Doğu İtalya       Otranto                         “                         2 yıl
29. Litvanya              Vilna                              “                       25 yıl (Himaye)
30. Letonya                Töton                            “                       25 yıl        “
31. Beyaz Rusya        Belarus                         “                      25 yıl        “
32. Tataristan             Kasım                           “                       66 yıl        “
33. Kırım                                                           “                     308 yıl
34. G.Batı Rusya        Kuban                           “                     353 yıl
35. Rusya                    Moskof                   Avrasya               204 yıl (Haraç)
36. Azerbaycan                                            Asya                    61 yıl
37. Gürcistan                                                   “                     325 yıl
38. Ermenistan           Revan                           “                    104 yıl
39. Abhazya                Abaza                           “                    388 yıl
40. Osetya                   Kafkasya                      “                      85 yıl
41. Çeçenya                Dağistan                       “                      85 yıl
42. Karaçay-Çerkes    Çerkezistan                 “                    388 yıl
43. Adigey                            “                           “                    388 yıl
44. Kabardey-Balkar   Kabartay                       “                   388 yıl
45. Dağistan                                                      “                      85 yıl
45. İnguşya                  Dağistan                       “                     85 yıl
47. Acarya                    Lazistan                       “                    417 yıl
48. Batı İran                 Tebriz                           “                    125 yıl   
49. Irak                         Bağdat                          “                    402 yıl
50. Suriye                    Şam                               “                    402 yıl
51. Filistin                    Kudüs                           “                    402 yıl
52. İsrail                            “                                “                    402 yıl
53. Lübnan                  Cebel-i Bereket             “                    402 yıl
54. Ürdün                     Maan                              “                   402 yıl
55. S. Arabistan           Hicaz-Lahsa                  “                   401 yıl
56. Yemen                    Sana                               “                   391 yıl
57. Umman                   Maskat                           “                   366 yıl
58. Kuveyt                                                           “                    381 yıl
59. Bahreyn                                                         “                   384 yıl
60. Katar                                                              “                   384 yıl
61. BAE                        Cevâsim                         “                   383 yıl
62. Batı Hindistan        Gücerat                          “                     54 yıl (Hilâfeten)
63. Özbekistan             Şeybâni                         “                      90 yıl       “
64. Doğu Türkistan      Kaşgar                           “                     14 yıl       “
65. Maldiv Ad.              Suvadiye                   Hint Oky.            11 yıl       “
66. Bangladeş              Hindistan                     Asya                60 yıl        “
67. Pakistan                         “                              “                     60 yıl       “
68. Hindistan                                                       “                     60 yıl        “
69. Keşmir                    Hunza                             “                     60 yıl        “
70. K.Batı Endonezya Açe                                “                    309 yıl       “
71. Singapur                                                        “                      50 yıl (Hilâfeten)                       
72. Malezya                                                          “                      50 yıl        “
73. Endonezya                                                     “                      50 yıl        “
74. Tayland                   Siyam                             “                      15 yıl (Himaye)
75. Nijerya                     Bornu                       Afrika                 329 yıl        “
76. Kamerun                 Üstüvâ                           “                     275 yıl        “
77. Mısır                                                               “                     365 yıl          
78. Libya                       Trablusgarp                  “                     361 yıl
79. Tunus                                                            “                     307 yıl
80. Cezayir                                                          “                     313 yıl
81. Fas                          Mağrip                           “                     103 yıl (Himaye)
82. Uganda                   İstivâ                             “                     100 yıl    
83. Sudan                     Nübye                            “                     397 yıl
84. Eritre                       Aksum                           “                     350 yıl
85. Cibuti                      Babül-mendep              “                     350 yıl
86. Kuzey Etiyopya      Habeş                            “                     300 yıl
87. Somali                     Zeyla                             “                     350 yıl
88. Doğu Kenya                                                  “                     300 yıl
89. Doğu Tanzanya     Darüsselâm                  “                     250 yıl
90. Çad                          Reşade                         “                      313 yıl
91. Nijer                         Kavar                            “                     300 yıl
92. Mali                          Gat                                 “                   300 yıl
93. Moritanya                Ummül-Keyven             “                     50 yıl (Himaye)
94. Senegal                   Dakar                             “                    300 yıl
95. Gambiya                                                         “                   300 yıl
96. Gine                                                                “                    300 yıl
97. Gine Bissau                                                   “                    300 yıl
98. Batı Sahra                El Ayun                         “                      50 yıl (Himaye)
99. Orta Afrika Cum.     Bangu                           “                    300 yıl
100. Kuzey Mozambik   Maputo                         “                    150 yıl
101. Zanzibar                 Zengibar                       “                    250 yıl
102. Komor Ad.             Kamer                          “                      40 yıl (Himaye)
103. Mauritus                 Mavrat                    Hint Oky.              40 yıl (Hilâfeten)
104. Lundy Ad.              İngiltere                     Atlas                    5 yıl            
105. Antil Ad.                 Antilya                    Amerika                50 yıl
106. ABD                        Amerika                        “                    117 yıl (Haraç)
ORDU VE DONANMANIN DEĞİŞİK ZAMANLARDA BULUNDUĞU ÜLKELER
107. İspanya                                                   Avrupa             1588
108. İngiltere (Bristol, Plymouth, S.hampton)  “                  1609 – 1616, 1631, 
1677 – 1680  
109. Kanarya Ad. (Lanzarato)                          Atlas              1585
110. Monako                                                    Avrupa            1542
         111. İtalya (Napoli, Ponza, Ostia)                       “                  1537, 1555
112. Balear Ad.                                                Akdeniz          1535
113. Sardunya                                                      “                  1582, 1652, 1655
114. Sicilya                                                           “                  1534
115. Hollanda                 Felemenk                  Avrupa           1625 – 1660
116. İsveç                                                              “                  1585
117. İzlanda                                                           “                  1627, 1632
118. İrlanda (Baltimore, Cork)                             “                  1631, 1847
119. Cebel-i Tarık                                                  “                 1585
120. Elbe Ad.                                                         “                  1555
121. Almanya                  Beç                                “                  1532
122. Danimarka              Devonşire                      “                  1625
123. İsviçre                                                            “                  1532
124. Belçika                                                           “                  1533
125. Finlandiya                                                      “                  1627
126. Norveç                                                            “                 1627
127. İskoçya                                                           “                 1630
128. Malta                                                               “                 1565
129. Portekiz (Maderia Ad.)                                  “                 1616, 1617
130. San Marino                                                     “                 1555
131. Lihtenştayn                                                    “                 1532
132. Kanada (Labrador, St.Lawrance)          Amerika            1630
133. Turks & Caicos       Kayık                             “                  1465              
134. Myanmar                 Burma                       Asya                1916
135. Japonya                                                         “                  1890
136. Hindistan                                                       “                  1526, 1552 – 1554                 
 
Türkiye’nin öncüğündeki bu yapı uzun vadede BM alternatifi olarak planlanmalıdır. Statüyü tamamen kendi kontrollerindeki ama uluslar arası kuruluşlarla devam ettiren ABD hegemonyası sanıldığı kadar sağlam değil aslında. Çıkar çarkı ve ülkeler arası menfaat dengesi bir şekilde oturtulmuş gözüküyor. Ama her zaman bu dengeyi bir sinek bile bozabilir.
         Asimetrik milletler arası organizasyonlar hem bir cesaret işidir hem de gelecek inşası stratejisidir. Bu yapıların kurulma başarısı dünyayı eskiden olduğu gibi suhûletle ve selâmetle yönetme becerisinin hazır serisidir. Vites büyütmeliyiz. Rölanti bizi yavaş yavaş öldürüyor.
         Gelin bir de bu birliğin açılımına bakalım:
 
       O S M A N L I   B A R I Ş I    B İ R L İ Ğ İ    P R O J E K S İ Y O N U
Amblemi:
Kısa Adı: OBB
İngilizce Adı: Pax Ottomana
Sloganı: ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’
Yürütme Komitesi: Her kıtadan birer ülke + Türkiye.
    3 yılda bir değişen 4’lü komuta.
Merkezi: Bursa
Temsil Düzeyi: Müsteşar
Proje Zamanlaması: 2009 – 2021 (12 yıl + 10 yıl opsiyon)
Uygulama Alanı: Asya, Afrika, Avrupa Kıtaları (Ek: Adalar) 
Stratejik Planlama:
o       Düşmanlık İzlerini Silme Komitesi
o       Ortak Mirasa Sahip Çıkma Komitesi
o       İnsan Haklarını Takip Komitesi
o       Komşuluk ve Dayanışma Komitesi
o       Saldırmazlık Antlaşmaları
o       Öğrenci becayişi
o       Osmanlı Havzası Sesli ve Görüntülü Yayın Katalogu
o       40 dilde kitap, kitapçık ve broşür yayıncılığı
o       Ortak medeniyeti tanıtıcı TV ve radyo programları
o       Vize muafiyeti
o       Yıllık mutad kültür-sanat-folklor etkinlikleri (her yıl değişik ülkelerde)
o       Osmanlı Olimpiyatları (Geleneksel ve tarihi sporlar)
o       Tarih Uzlaştırma Merkezi (TUM)
o       Merhamet ve Hoşgörü Derneği
o       Ortak Bilim ve Düşünce Derneği
o       Anti Emperyalist Dış Politika Derneği
o       Tarihi Eserleri Koruma ve Kollama Enstitüsü
o       Doğal Afetlere Karşı Yardımlaşma Fonu (DAKYAR)
o       Ortak Basın Konseyi (OBK)
o       Ortak Sivil Örgütler Konseyi (OSÖK)
o       Ortak İşadamları Konseyi (OİK)
o       Ortak Memur Sendikaları Konseyi (OMSK)
o       Ortak İşçi Sendikaları Konseyi (OİSK)
o       Dostluk ve İşbirliği Vakfı (DİV)
o       Coğrafya Tarama Vakfı (COTAV)
o       OTTOMANESCO (Unesco tarzı eğitim – kültür organizasyonu)
o       OT-PRESS (Osmanlı Haber Ajansı)
o       OT-SAC (Ortak Bilimler Akademisi)
o       İNTOLİB (Uluslar arası Osmanlı Araştırma Kütüphanesi)
o       OMF (Osmanlı Havzası Ülkeleri Ortak Para Fonu)
o       MOONCROSS (Kızılay & Kızılhaç İşbirliği)
o       OT-BOR (Osmanlı Borsası)


[1] Belki de bu tasnif Amerika’ya tarihte yer bulmak için yapılmıştır.
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain