Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
BALKAN BİRLİĞİ

 

 
 
         Balkanları tekrar istikrar ve refah yarımadası yapmak amacıyla; sorun çıkaran devletlerin dışta bırakıldığı, birbirleriyle yaşam uyumu gösterebilecek ülkelerin toparlanması, aralarındaki küçük ihtilafların giderilmesi, yarımadadaki büyük ihtilaflarda Birlik üyelerinin 7’li blok olarak desteklenmesi, örneğin; Kosova’nın tanınması, Bosna Soykırımının tanınması, Makedonya isminin ve bayrağının kullanımına serbestiyet sağlanması, Yunanistan ile Sırbistan ve Karadağ’ın fanatik politik yaklaşımlarının engellenmesi, AB ve Rus hegemonik atraksiyonlarının boşa çıkarılması, ikinci bir Bosna, Kosova, Makedonya yada Arnavutluk soykırımının yaşanmaması, Ortodoks ve Lâtin kiliselerine özerklik verilerek tam bir mezhep hürriyeti ve yanı sıra dinler arası hoşgörü – müsamaha ortamının sağlanması, misyonerliğe karşı ortak tavır alınması, ortak tarım, ortak gümrük, ortak yatırım, ortak sosyo-ekonomik politikaların belirlenmesi, özel ve öncelikli ticaret anlaşmaları gerçekleştirilmesi Balkan Birliği adına şart.
         Balkanlar için söylenen ‘Osmanlı gitti, huzur bitti’ sözünü yeniden barış ve kardeşliğin imarı için payanda yapabilecek irade yalnızca Türklerde var. Dolayısıyla Türkiye’nin bu coğrafyada öncülüğü tarihi bir mecburiyet ve aynı zamanda arka bahçemizin güvenlik sistemidir.
 
    B A L K A N    B İ R L İ Ğ İ    P R O J E K S İ Y O N U
Amblemi:  
Kısa Adı: BB – 7
İngilizce Adı: United Balkan’s
Sloganı: Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği
Dönem Sözcülüğü: Her yıl 1 ülke
Merkezi: Edirne
Temsil Düzeyi: Başbakan Yardımcıları
Proje Zamanlaması: 2009 – 2024 (15 yıl)
Uygulama Alanı: Balkan Yarımadası 
Stratejik Planlama:
o       Gümrük muafiyeti
o       Vize muafiyeti
o       Ortak tarım teşekkülleri
o       Ortak Çevre Enstitüsü
o       Yeni deniz ve demiryolu hatları
o       Ortak sosyal faaliyetler
o       Ortak kültürel etkinlikler
o       Ortak turizm yatırımları
o       Ticarette öncelik hakkı
o       Üniversite denkliği
o       Ortak Eğitim Fonu
o       Ortak tarih araştırmaları
o       Balkan Kadınlar Birliği
o       BALSİAD (Balkan İş Adamları Derneği)
o       BALSAV (Balkan Sanatçılar Vakfı)
o       BALKAN-SEN (Balkan Sendikalar Birliği)
 
 
 
                               
 
 
                       BB – 7    Ü L K E    P R O F İ L L E R İ
 
   TÜRKİYE
I.                   Yüzölçümü: 815.000 km2
II.                 Başkenti: Ankara
III.              Nüfusu: 73 milyon
IV.              Dili: Türkçe
V.                Dini: İslâm
VI.              GSYİH: 900 milyar dolar
VII.           KBMG: 9.330 dolar
 
   BOSNA - HERSEK
I.                   Yüzölçümü: 51.129 km2
II.                 Başkenti: Saraybosna
III.              Nüfusu: 4.5 milyon (2006)
IV.              Dili: Boşnakça, Sırpça, Hırvatça
V.                Dini: İslâm, Hıristiyanlık
VI.       GSYİH: 30 milyar dolar
VII.      KBMG: 6.160 dolar
 
 
   BULGARİSTAN
I.                   Yüzölçümü: 110.912 km2
II.                 Başkenti: Sofya
III.              Nüfusu: 7.7 milyon (2006)
IV.              Dili: Bulgarca, Türkçe
V.                Dini: Hıristiyanlık, İslâm
VI.              GSYİH: 93 milyar dolar
VII.           KBMG: 12.250 dolar
 
   ARNAVUTLUK
I.         Yüzölçümü: 28.748 km2
II.                 Başkenti: Tiran
III.              Nüfusu: 3.6 milyon (2007)
IV.              Dili: Arnavutça
V.                Dini: İslâm, Hıristiyanlık
VI.              GSYİH: 20 milyar dolar
VII.           KBMG: 6.260 dolar
 
   ROMANYA
I.                   Yüzölçümü: 237.500 km2
II.                 Başkenti: Bükreş
III.              Nüfusu: 22.3 milyon (2006)
IV.              Dili: Romence
V.                Dini: Hıristiyan
VI.              GSYİH: 219 milyar dolar
VII.           KBMG: 10.150 dolar
 
   MAKEDONYA
I.                   Yüzölçümü: 27.713 km2
II.                 Başkenti: Üsküp
III.              Nüfusu: 2.1 milyon (2005)
IV.              Dili: Makedonca, Arnavutça, Sırp-Hırvatça, Türkçe
V.                Dini: Hıristiyan, İslâm
VI.              GSYİH: 16 milyar dolar
VII.           KBMG: 7.645 dolar
 
  KOSOVA
I.         Yüzölçümü: 10.912 km2  
II.                 Başkenti: Piriştine
III.              Nüfusu: 2.2 milyon (2005)
IV.              Dili: Arnavutça, Sırpça, Türkçe
V.                Dini: İslâm
VI.              GSYİH: 4 milyar dolar
VII.           KBMG: 2.000 dolar
 
 
        
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain