Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
TEKERRÜR GELENEĞİ
Yıl 550’ler.. İstemi Yabgu bir Bizans’a karşı Sasanilerle anlaşıyor,
bir Sasanilere karşı Bizans’la. Bazen Akhunlara karşı yine Sasanilerle. Önemli olan gücün sürekliliği..
         Yıl 1550’ler.. Kanuni hem Avrupa’ya karşı hem Fransa’dan yana taraf. Barbaros Nice ve Marsilya limanlarını Almanlardan alıyor (AB), Fransızlara veriyor. Osmanlı hem Katolik Haçlılara karşı cihadda hem de Protestan Hıristiyanlara Avrupa’da yaşam hakkı açma çabasında. Güç aynı zamanda otoritedir. Otoritenin sürekliliği..
         1789 – İsveç ile ittifak
         1790 – Prusya (Almanya) ile ittifak
         1792 – Lehistan (Polonya) ile ittifak
         1798 – Rusya ile ittifak
         1799 – İngiltere ile ittifak
         1799 – Sicilyateyn (İtalya) ile ittifak
         İlk üçü 1787’de Osmanlıların Avusturya ve Rusya’ya karşı 4 - 5 yıllık savaşının, son üçü ise Osmanlıların Mısır için 1798’de Fransa’ya karşı 4 yıllık savaşının bir kurtuluş hamlesiydi.
         Yıl 1853 – 1856. Yer; Kırım. Bu kez Rusya’ya karşı İngiltere, Fransa ve Piyemento’yla (İtalya) birlikteyiz. Bir karşı olduğunuza bir sığınır, denge gözetirsiniz. Artık yaşam alanınızdır dengenin sürekliliği..
         Ve II.Abdülhamit.. 1890’lar.. Dengelerden denge üretme politikası. Lokal istifadeler, trapez oyunu.
         Ya 1812 Kale-i Sultani (Çanakkale) Antlaşması..
         Ya 1838 Baltalimanı Antlaşması..
         Ya o AB Müktesebatı Islahat (1856)..
         Ya o İMF Düyun-u Umumiye (1876)..
         Başkalarının çıkarlarına öncelik ülke menfaatlerine muvafık mı? Yoksa üst düzey ihanetler serisi mi? Yüksek seviye satışları başladımı ya kepenkleri indireceksiniz ya da yeni bir yerde yeni bir tezgâh açma derdine girişeceksiniz. Amma velâkin yediğiniz kazıkları asla unutmamak şartıyla..
         Cümleye malûmdur. Adamın birinin yılanla dostluğu varmış; süt ve altın dengesinde. Adam hastalanmış, oğlu sütü götürürken tüm altınları alma hırsıyla yılanı öldürmek istemiş. Yılan hamle yapınca kuyruğuna denk gelmiş. Can havliyle genci sokup öldürmüş. Neden sonra adam tekrar eski dengelerden yılana barış çubuğu uzatmış. Yılan burada ‘tarih’ oluyor ve diyor: “Sende bu evlat acısı bende bu kuyruk acısı oldukça mümkün değil.”
         Adam biziz, yılan Avrupa. Tek taraflı dostluk ahmaklık, tek taraflı aşk ise platonik körlüktür. Kasabına âşık koyun tiplemesi.. Koyuni bakışlar tastamam, kasabın bıçağını yalamaya devam. 
         Yahya Kemal’in ‘Mehlika Sultan’a Âşık Yedi Genç’ şiirinde 7 bölgeli Türkiye Cumhuriyeti anlatılır. Mehlika Sultan fettan Avrupa’dır. Türkiye’nin AB aşkı dipsiz ve karanlık bir kuyudur. Ama karasevda bu.. Gözlerde at gözlüğü.. Yedincisinin bir yüzük peşinden kuyuya çekilişi Güneydoğu Sorununu imliyor. Keşke düşen, düşünce bari uyansa.
         İmgelerden imge beğen misali soyuttan somuta iz sürmek isteyene alternatif çok. En azından işin kontrastı olarak şu var: Ashab-ı Kehf’in 308 sene uyuması gibi Türkler yedi bölge, artı köpekleri (Kıtmir) yavru vatan Kıbrıs olmak üzere II.Viyana Kuşatması’ndan (1683), Türk Dünyasının esaretten kurtuluşuna dek (1991) adeta uyudular. Silkinme daha yeni başladı.
         II.Viyana ilerlemenin sonu, fetih düşüncesinin bozgun düşüncesine inkılabıdır. Psikolojik bir kırılma eşiğidir. Bundan sonra mevcudu koruma veya geri alma zihniyeti var. Kumarbaz sendromu.. Bir nevi kaderle hesaplaşma.. Kaybettikçe hırslanma, hırslandıkça kaybetme.. Ta ki her şeyi yitirene kadar.
         Kaybeden kazanana merbuttur. Hem nefret duyar hem de içten içe hayranlık. İşbu komplekstir. Aşağılık kompleksi.. Kaybeden kendi kendini aşağılar. ‘Ben ne salağım, ben ne aptalım, aman Allah’ım ben ne yaptım, hay benim gerzek kafam, adamlar işi biliyorlar, ben (biz)den bir numara olmaz,’ vs. vs. replikleri ağızlarda sakız olur. Bu - 40 tekrar - terapi nöbetleri üç vakte kadar karaktere de çöker.
Varan 1 – Tanzimat 1839,
Varan 2 – Islahat 1856,
Varan 3 – Meşrutiyet.
Artık nur topu gibi alçaklık kompleksiniz vardır. Çeker içinizden bir bayrak gibi bir yeni devlet çıkarırsınız, 15 sene sonra bir bakarsınız; habis ur size de tevarüs etmiş. Bu da yaşanacaktır. Felek ağlarını örmüştür. Ama tarih ve coğrafya yakanızı bırakmamaktadır. Dünyanın belası ilahi misyon gereği sizinle defedilecektir. Nitekim kader programını sizin bilginiz dışında yapmış olabilir. Yapılması gereken kaderi hızlandırmaktır. Neo-con’ların tam tersine.
 
Tarih tahterevalli gibidir. Şimdi sıra bizde..”[1] 
 
 
                    
                         MUKAYESELİ TEKERRÜR CETVELİ 
 
1.Kapitülasyonlar (1740)                               Özelleştirmeler (2002)
·        Fransa                                                           * Hariri               
·        Hollanda                                                          * Ofer
·        İngiltere                                                           * Cargill 
·        Prusya                                                             * İng Bank
·        Rusya                                                              * El Kadı
2.Dış Borçlar (1854)                                                     285 milyar $ (2008)
3.Çok Sesli Meclis (1908)                                            Son TBMM (2007)
·        Etnik Ayrılıkçılar                                               * DTP + Barzani
4.Özel İkili Antlaşmalar                                               AB’ye Özel Anlaşmalar
·        1812 Kale-i Sultani                                            * Ortaklık An. (1963)
·        1838 Baltalimanı                                               * Helsinki S. (1975)
·        1856 Paris                                                          * Maastricht An. (1992)
·        1868 Ticaret                                                       * Gümrük B. (1996)
·        1896 Girit                                                           * Kıbrıs (2004)
5.Merhamet Manyaklığı: Genel Af – Nasihat – Müsamaha – Esnetme
                                                                  (Bkz. Bugün)
6.Yâd Adam-cı’lar
·        İngiliz-ci hükümdarlar
·        Fransız-cı bürokratlar
·        Rus-çu bakanlar
·        Alman-cı subaylar                            
(Türk-çü’yü geç, Türk olan bile neredeyse yok)
7.Dönme – Devşirme Yöneticiler                * Dönmeler
   (Hanedan hariç; hanedanın da                * Çifte Vatandaşlar
   Türklüğü de İslâmlığı da tartışılır)           * Gizli Örgüt Mensupları
8.Bedirhan İngiliz Tiyatrosunda (1860)         PKK ABD Tiyatrosunda (2001)
9.Hilafetçiler (20.yy. başı)                              Hilafetçi Gelenek (21.yy. başı)
·        Padişahçılar                                               * İktidar
·        Farmasonluk                                              * Localar
·        Konsolosluklar                                          * Lobiler
·        Azınlık Temsilcileri                                    * Ayrılıkçılar
·        Şımarık Etnikçiler                                      * Medya ve Burjuvazi
·        Gayri milli Aristokrasi                              * Deruni Sivil Oluşumlar
·        Babadan oğula Ulema                               * Din Eksenli Güç Odakları
          (Kraliyetçilerle Uyum – Şatafat – Tekebbür – Büyük Oynama Masalı)
10.İttihatçılar (20.yy. başı)                                İttihatçı Gelenek (21.yy. başı)
·        Komitacılık                                                  * Anamuhalefet
·        Dış Bağlantılar                                            * Sivil ve Askeri Bürokrasi
·        Düşler, Düşünceler                                    * Derin Muhafazakârlık
 (Militarizelik – Yürüyüşçülük – Tehditkârlık – Tapusu Bizde Edası)
 
                 
                       YÜZYILIN SÜRPRİZİ: MUSTAFA KEMAL
 
        
1919 – 1938; 20 yıl. Her iki gurup üzerinden Hıristiyancı ve Yahudici
aktörler bu ülke için zar atarken ve Anadolu’nun has insanı çifte kavrulmuş vaziyette ezilirken yüzyılın en büyük sürprizi gerçekleşti. Bu aslında Türk Devlet geleneğine göre pek de sürpriz olmayan; zorlukların katmerlendiği hengâmede Türk Milleti’nin kendi içinden çıkardığıyla feleğin çemberini yarmasının son örneğiydi.
         MUSTAFA KEMAL Ekolü 3. koldur.
·        Millici 
·        Bağımsızlıkçı
·        İtidalli
·        Tasfiyeci
·        İddialı ve Ketum
·        Antiemperyalist
Günümüzde karşılığı olmayan gurup budur. En yakın oluşum ise
Ülkücüler. Mustafa Kemal’ci ekol, beklenmedik zamanda irade koymanın adıdır. Bakalım Ülkücü irade, iradesini ıspatlayabilecek mi?
         Üstteki 6 husus aynı zamanda Türk Milletinin de karakteristiğidir. Dolayısıyla korkulacak zaman değil; zira biz, zor zamanların milletiyiz. Korkulması gereken piyasadaki ucuz Çin malları (ABD lisanslı): Kapitalist Solculuk – Ülküsüz Ülkücülük – Balo Atatürkçülüğü – Gâvur İslamcılığı ve Süper Dejenerelik.[2]
         Velhasıl; “Nice insanlar gördüm; üstünde ideoloji yok, nice ideolojiler gördüm; içinde insan yok.”[3]
        


[1] Oktay SİNANOĞLU
[2] Sonuncu tabir Mahmut ÇETİN’in.
[3] MEVLANA’dan mülhem
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain