Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
DEĞİŞİK KAYNAKLARDA TÜRKLER
a-) Başkalarına Göre:
 
         “Türkler yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Huyları temiz, ahlakları pek yücedir. Yiğitler ve onların bu faziletleri hiçbir zaman bozulmaz. Dini ve vatani faziletleri tarafsız her insana hürmet telkin eder. Onların vatanı, kahramanlar ve şehitler vatanıdır. Böyle bir millete düşman olmak, bence insanlığa düşman olmaktır.”                                                                                                 LAMARTİN
         “Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.”                                                               PİYER LOTİ
“Türkler yalancı olmadıkları gibi ikiyüzlü de değildir. Savaşta şerefle ölmeyi, şerefsizce yaşamaya tercih ederler. Kılıçla yendiği bir milletin yarasını saran bir millet varsa o da Türklerdir.”                                                                 LORD BYRON
         “Türkler insaniyetli, faziletli, doğru, zayıflara yardımı seven, aile namusuna hürmet eden insanlardır. Onlar dünyanın en asil milletidir.”
                                                                                                                     D’ATRAK
         “Türkler gerçekten merhametli ve müsamahakâr insanlardır. Mukaddesatlarına saldıranları affetmezler, kendi dinlerinde olmayanlara ses çıkarmazlar. Bu asilane bir hareket değil de nedir?”                                C. BRİAND
         “Türklerin kadınları namuslu, erkekleri merttir. Silahlı milletin canlı örneği Türklerdir. Türk ata biner gibi oturur, keşfe gider gibi uyanık yürür.”          MOLTKE
“Türkler öldürülebilir fakat korkutulamazlar.”                                NAPOLYON
         “Zenginlere, hatırlı kimselere riyakârlık yapmazlar, onları yanıltacak tahriklerde bulunmazlardı. Dostlarına karşı kibirlenmezlerdi. Arkadaşlarına, akrabalarına ve komşularına karşı fenalık değil yardım ve iyilik yaparlardı. Hizmetleriyle, iyilikleriyle, kahramanlıklarıyla övünmezlerdi. Türklerin içleri ve dışları birdi. Az uyur, çok çalışırlardı. Misafirperverdiler.
         Onlar; kıt kanaat geçinmeyi ve fakirliği acizlik, kanaatkâr olmayı azimsizlik, tembelliği çalışmaya mani olan ayakbağı kabul ederlerdi. Mütevazı, asaletli ve mert karakterli idiler. Kalleşlik yapmazlardı. Barışta kuzu kadar munis, savaşta aslan kadar parçalayıcıydılar.”                                                                         CÂHIZ  
         “Türkleri kötülemenin birinci sebebi Türklerden dayak yemiş olmaksa, ikinci sebebi de din fanatizmine eklenen sürekli Türk başarılarıdır. Türk başarılarının yarattığı korku, bilim adamlarını tarafsız bir gözle görme ve düşünme imkânından daima uzak tutmuştur.”                                          A. PALLİS                    
         “Şimdi size işin doğrusunu söyleyeyim; keşke Türkler İsa’ya inansalardı. Hiçbir millet savaş bilgisinde, kuvvet, cesaret ve yiğitlikte Türklere eş olamaz. Sanki onlar bu iş için yaratılmışlar.”                                                        A. Y. RİŞAR
         “Türkler sınırsız bir cesarete, geniş bir şahsi teşebbüse sahiptirler.”                                                                                                                                       HAMMER
         “Allah Türkleri arslan sıfatında yaratmıştır. Onlar ölümden korkmazlar. ‘Ecelsiz ölüm olmaz’, ‘Ölümü unutan öldürür’, ‘Ölümden korkmayan yaşar’ itikadındadırlar.”                                                                                              İBNİ HASSUL
         “Türkler savaşçı bir millettir. Kanaatkâr bir yapıya sahip olduklarından mala değil ruha ve düşünceye önem verirler. Âlicenaptırlar.”                          H. LAMP                                        
         “Türkler doğunun efendi milletidir.”                                                 T. GANTİER
          “Bir Türk’ü eyerinden indir, hemen bürokrat olur.”                        J. GODWİN
         “Asalet, şeref ve namus, samimilik, zarafet, misafirperverlik, cesaret, çok düşünmek fakat az konuşmak Türklerin en büyük vasıflarıdır.”                HOTHAM            “Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin mevcudiyeti – hiç olmazsa yarın – böyle bir ülkenin olacağını bana zannettiriyor. Mademki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet; o cesur ve adil Türkler var, üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir Güneş Ülke niçin olmasın?”                                                                       T.CAMPANELLA
         “Türkler arasında ne Kaderici, ne Rafızî, ne Mutezileden, ne Harici, ne de bidat ehli bulunmamaktadır. Tanrı Teala Hazretleri onları bu faziletleriyle üstün kılmıştır.”                                                                                                    İBNİ BATUTA 
         “Türkler daima vakur, ağırbaşlı ve ciddi insanlardır. Bu vasıf onların köylüsünde kentlisinde gizli fakat hâkim bir vasıftır. Bu hal, onları tanımayan yabancılar tarafından yanlış anlaşılmış; neşesiz, suratsız ve ters insanlar sanılmıştır. Bu suratsızlığın arkasında, dostlarına karşı nükteleri, fıkraları ve tebessümleri vardır. Türkler candan insanlardır. Onunla kahve içip dost olursanız, onun ne candan bir insan olduğunu yakından görürüsünüz.”                                                                                                                         Prof. G. LEWİS
          “Dünya Türkleri taşımaya kâfi gelmiyordu.”                                      S. MİHAEL
          “Sakin, davranışlarında onurlu, kavgayı, hırçınlığı ve tartışmayı sevmeyen insandır Türk insanı. Dürüst, iyi kalpli ve misafirperverdir. Kur’an, ‘Kimseyi aldatmayın, âdil olun’ der. Bu nedenle Türk insanına güvenebilirsiniz. Fakirlere destek olurlar, dilencilere bir şey veremeyecek durumda da olsa onları kovalamaz, ‘inayet ola’ veya ‘Allah versin’ diyerek teselli ederler. Türk insanı elindekiyle yetinebilen bir kişiliğe sahiptir. Bu özelliği ona bir yandan Batı’nın nörotik, asabi, migrenli insanlarına göre hayatın daha derin tadına varabilme yeteneği verirken diğer yandan ise hayat karşısında pasifleşmesine neden oluyor.”                                                                                          DR. B. HORVATH
          “Türk’ün zulmü Arabın adaletinden iyidir.”                         ARAP ATASÖZÜ
          “Türklerin almadığı memleket, içmediği su, ateşlemediği ocak kalmadı. Şehirleri ve ülkeleri doldurup her tarafa hâkim oldular.”                           İ. İSFAHANİ
         “Yiğitlik hadi neyse ama Türklerde bunun yanında bir de erkeklik vardır. Onlara mahsus bu şeref sözle anlatılamaz. Nedir onları bu kadar erkek yapan ruh, anlamak isterim.”                                                                             ANDERSEN
          “Dünyada iki şey bilinmez; biri kutuplar, diğeri Türkler.”        Prof. RİCHTER
         “Türkler merhamet, şefkat ve insanlara yardımda bütün milletlere üstündürler.”                                                                                             M. BAUDİER
         “Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm ve istediğimi yapıyorum lakin yine esirim. Şefkatin, yüksek kalpliliğin, asaletin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilseniz ne kadar tatlı.”     DEMİRBAŞ ŞARL
          “Azınlıklar, Osmanlı Devleti’nde millet içinde ‘millet’ haline gelmişken Avrupa’da ise aynı ırktan ancak ayrı mezhepten insanların birbirlerini yakma törenlerine şahit olunuyordu.”                                                                  S. SHAW                 “Allah’a yemin olsun ki Türk eli kolu bağlı olarak bir kuyuya atılsa mutlaka bir çaresini bulup kurtulur.”                                                                             CÂHIZ
         “Ayıplanan, hücuma uğrayan, tenkit edilen, kendisini koruyacak gazetesi olmayan Türk ! Hakarete uğradığı zaman Türk ! O Türk; namusludur, vefakârdır, dürüsttür. Katı bir görünüşü vardır belki ama zayıflara ve iyilere karşı inanılmayacak kadar yumuşaktır.
         İstanbul’un Türk mahallelerinde ne ağlayan bir kadın sesi duyulur ne de ağlayan bir çocuk vardır. Hatta ve hatta ürkek bir hayvan bile göremezsiniz. Türk kedileri insandan kaçmaz. Çünkü onlar hiçbir zaman hayvanlara kötü muamele etmezler.”                                                                                                   KLOD FARER
          “Savaşta düşmanlarına zerre kadar merhamet göstermeyen Türkler birbirlerine dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir samimiyet ve karşılıklı anlayışla bağlıdırlar. Kabilenin reisi ile bir koyun çobanı arasında hiçbir fark yoktur. Her Türk kabilesine candan bağlı olup toplumun menfaatinin her şeyden üstün tutar. Türkler; haysiyetli davranışları ve ciddi karakterleri ile her halükarda doğruluğu, samimiyeti ve açık kalpliliği çok takdir ederler.”                                                                                                        
   H. C. BLOCQUEVİLLE
         “Bir kaide olarak Ermeni’ye istediği paranın yarısını, Rum’a üçte birini, Yahudi’ye dörtte birini veriniz. Fakat bir Türk’le alışveriş ettiğiniz zaman istediği fiyattan emin olunuz ve ne istiyorsa veriniz.”                                       M. A. UBİCİNİ
         “Türkler istiridyenin içindeki inci gibidirler. Kendi kabuğunda yaşarken değeri bilinmez; ne zaman ki kabuğundan ayrılıp su yüzüne çıkar, o zaman değeri anlaşılır.”                                                                                                 F. MÜBAREKŞAH
         “Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı kuşku yok ki körlerin gerçeği anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.”                                                                                 P. LOTİ
         “Türkler barışta melek, savaşta ifrit gibidir.”                                           GAZZİ
         “Kim ne derse desin, biz Romenler; bugünkü mevcudiyetimizi Türklerin âlicenaplığına borçluyuz. İdareleri altına aldıkları milletlere karşı hakiki bir şefkat, mürüvvet ve müsamahakârlık ile muamele, müsaade etmemiş olsaydılar, onların yerine herhangi bir komşu milletin, tahakkümü altına girmiş bulunsaydık şu anda yeryüzünde tek bir Romen kalmazdı.”                                                       M. DİSSESCU
          “Türk akıncılarının atlarının nalları Vistül Nehrine değmedikçe Polonya gerçek bağımsızlığına eremez.”                                                 POLONYA ATASÖZÜ
         “Türkiye bir şeyi çok istiyorsa bunu elde etmesini biliyor. Bunun için evren dahi Türklere yardım ediyor.”                                                                   FİLATHLOS
         “Türkler ilginç bir biçimde kazanıyor. Hem kalite var hem de başka bir şey var. O yalnızca Türklerde var; onun ne olduğunu tarif edemiyorum, anlamıyorum. Yaşamımız boyunca da aklımızda kalacak.”                                                   S. BİLİÇ   
    
 
b-) Bize Göre:
 
     “Türk Milleti öyle büyük ve ulu bir millettir ki insan yüz sene yaşasa, yedi yaşında kalemi eline alsa, gece gündüz demeyip yazmaya başlasa ve ilahi bir aydınlık ve bir bilgi kaynağı insanın kulağına hiç durmadan Türk Milletinin ekonomik, sosyal, kültürel, medeni, siyasi, askeri oluşumları hakkında bilgiler fısıldasa, iki elinin on parmağı ile 93 sene durmadan yazsa, yine de Türk tarihini tamamen yazdım diyemez.”                                               EBULGAZİ BAHADIR HAN
     “Türk’ü kim görürse görsün, büyüklüğüne ve civanmertliğine bakarak ‘bu Türk’tür’ der. Onlar, kendi milli karakterlerini genç nesillere aşılarken;
         ‘Temiz elbiseyi kendin giy fakat tatlı yemeği misafire yedir’
         ‘Misafirini iyi ağırla ki ünün cihana yayılsın’
         ‘Çin’in ipeği çoktur fakat ölçmeden, biçmeden vermez’
         ‘Yılan kendi eğrisini bilmez de devenin boynu eğridir, der. Sen önce kendi eğriliğini düzelt’
         ‘Kendisini öven, yap deyince yapamazsa donunu kirletir’
         ‘Kendini övme ve övünme’ diye nasihat ederlerdi.         KAŞGARLI MAHMUT
     “Benim Türk adını verdiğim ve şarkta iskân ettiğim bir ordum vardır. Bir kavme gazaplandığım zaman onları o kavmin üzerine saldırtırım.”
                                                                                                 HADİS-İ KUTSİ (D.L.T.)
     “Biz Türkler hâlis Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz. Allah bizi bu yüzden aziz kıldı.”                                                                                      SULTAN ALPARSLAN
     “Türk Dilini öğreniniz. Çünkü onların hâkimiyeti uzun sürecektir.”
                                                                                                 HADİS-İ ŞERİF (D.L.T.)
     “ Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur.”  M. KEMAL ATATÜRK
     “Osmanlı’ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira ilâ-yı kelimetullah azmi iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Selçuklu’nun varisi biz olduğumuz gibi Roma’nın da varisi biziz.”                                                                 ORHAN GAZİ
     “Bu dünya iki hükümdara dardır.”                                                YAVUZ S. SELİM  
     “Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız.”  HZ. MUHAMMED
     “Ben ki sultanların sultanı, hükümdarların hükümdarı, yeryüzünde krallık taçları dağıtan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in, Rumeli, Anadolu, Karaman, Rum, Dulkadir, Diyarbekir, Âzerbaycan, İran, Şam, Halep, Bağdat, Kahire, Mekke, Medine, Kudüs, tüm Arabistan, Yemen ve ecdadımın fethettiği diğer ülkeler ve kılıcımın kudretiyle fethettiğim bunun gibi ihtişamlı ülkelerin Padişah ve Sultanı, Sultan Bayezid oğlu Sultan Selim oğlu Sultan Süleyman Han; sen ki Fransa Kralı Françis’sin.”                  KANUNİ S. SÜLEYMAN
     “Allah bu dünyayı bizim tasarrufumuza tevdi ve emanet etmiştir. Bütün emirler ve hükümdarlar bizim memurlarımızdır.”                                       SULTAN SANCAR
     “Şehname’de hep yenilmiş olarak gösterdiğin Türk’ü, kalk da gör. Biz ki, Mülük-ü Turan, Emir-i Türkistan’ız. Biz ki, Türk oğlu Türk’üz! Biz ki, milletlerin en eskisi ve en ulusu Türk’ün başbuğuyuz.”                                                         TİMUR 
     “Taş kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedidir.”                               M. K. ATATÜRK
     “Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payitahtı olmalıdır.”                                                                    FATİH S. MEHMET
     “Bu ulus kocaman bir şiirdir; yazdığım dizeler de bu ulusun bireyleridir.                                                                             
                                                                                                             F. H. DAĞLARCA
     “Tatsız Türk, başsız börk olmaz.”                                         KAŞGARLI MAHMUT
     “Oğuz töresinde kal’a vurmak da var, çarşı kurmakta.”                   C. A. KANSU
     Türk Milleti, fakir düşmüş bir asilzadedir. Milletimiz çok olgun ve filozof bir millettir.”                                                                                                O. BÖLÜKBAŞI
      “Gurur! O, her Türk’ün yaratılışındadır. Biz birbirimizi bundan tanırız, değil mi?”                                                                                                  A. H. MÜFTÜOĞLU
     “Âlemde iksir dedikleri şey hükümdar duasıdır.”               B. HAYREDDİN PAŞA
     “Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır.”                                 ATATÜRK
     “Türk halkı yediveren bir güldür ki devletin battığı yerde devlet kura.”
                                                                                                                     C. A KANSU
     ‘Kelime-i Şehadet’: Türk Yemini                                                       ARNAVUTLUK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 c-) Kuyruk Acılarına Göre:
 
     “Türkleri kötüleyen Arap, İran, Yunan, Çin, Ermeni, Fransız, İngiliz, Rus ve sair milletlerin tarihleri Türklere yapılan küfürler ve kötülemelerle doludur. Tarihler Türklere; çocuk yiyen, vahşi ve canavar, İncil’de Apo Kalipse’nin barbar ve korkunç ataları gibi ithamlarla doludur. Bunlara Türkler ne yapmışlar ki Türkleri böyle kötülüyorlar diye araştırılacak olsa Türklerden mutlaka dayak yedikleri görülür. Gerek eskiden gerek zamanımızda şuur altında kalmış olan bu tarihi karalamaları ve kötülemeleri doğrulama için her zaman zemin hazır olmuştur. Ölmek üzere olduğu sanılan Türk’ün, üzerine hücum eden kan emici yarasaları, ölüm yatağından kalkarak yere serdiği çok görülmüştür.”                       H. MELZİG
     “Türklerle konuşulmaz, muhatap alınmaz.”                                      GLADSTONE
     “Evlatlarım; Elenizm uğrunda ne kadar Türk kanı döküp içseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara karşı kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım.”                                                 HRİSOSTOMOS
     “Türkler yaban kedisi gözlü korkunç barbarlardır.”                                        ÇİN
     “Pek utanç verici oldu sonu babamın / Öldü yatağında Türklerle savaşmadan / Bense hiç layık değilim Zeytunlu adına / Çünkü ancak üç Türk öldürdüm / Birçok Türk’ü öldürmeden / Ölmek, ölmek istemiyorum.”                         ERMENİ ŞARKISI
     “Türkler; fil gövdeli, ateş yüzlü, yıkıcı kasırgalardır.”                                       İRAN
     “Türklerin şimdi hak istedikleri Anadolu’da nesi var? Ortada medeniyet vesikası olarak ne kalmışsa Yunan’ın, Roma’nın, Bizans’ındır. Türklerin Anadolu’daki evleri sazdan ve kerpiçten harabelerden ibarettir. Şimdi böyle bir âlemi veya onun güzel parçalarını Türklere nasıl bırakırsınız?”        LLOYD GEORGE
     “Türkler haritadan silinmelidir.”                                                            W. WİLSON
     “Ah bu hain Türkler; Hz. İsa’yı da çarmıha onlar gelmişler.”         MACARİSTAN
     “İyi ama Türkler insan değil ki.”                                                W. CHURCHİL
     “Yaramazlık yaparsan seni Atilla’ya veririm.”                                             İTALYA
     “Türklerin en iyi ihraç unsuru ordusudur.”                                            G. SOROS
     “Türklerin parolası ölüm saçmak, her yeri talan etmek ve hiçbir canlı dahi bırakmamak idi.”                                                                                            R. M. HEROLD
     “Türkler Ortaasya’ya geri gönderilmelidir.”                                   W. JİRİNOVSKİ
     ‘Kruzitürken’: Hay lanet şeytan !                                                AVUSTURYA
     ‘Mamma li Turci’: Anneciğim, Türkler geliyor !                                           İTALYA
     ‘Türken bauen’: Birini aldatma.                                                            AVUSTURYA
     ‘Turk’: Öcü, Umacı                                                                                      İSPANYA
     ‘Turk head’: Türk kafası, tuvalet pompası.                                              İNGİLTERE
     ‘Türkenbund’: Zehirli bir bitki.                                                              AVUSTURYA
     ‘Turxuere’: İşkence                                                                                      FRANSA
     ‘Gog Magog’: Yec’üc ile Mec’üc (Türkler)                                               KİLİSELER
a-) Başkalarına Göre:
 
         “Türkler yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Huyları temiz, ahlakları pek yücedir. Yiğitler ve onların bu faziletleri hiçbir zaman bozulmaz. Dini ve vatani faziletleri tarafsız her insana hürmet telkin eder. Onların vatanı, kahramanlar ve şehitler vatanıdır. Böyle bir millete düşman olmak, bence insanlığa düşman olmaktır.”                                                                                                 LAMARTİN
         “Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.”                                                               PİYER LOTİ
“Türkler yalancı olmadıkları gibi ikiyüzlü de değildir. Savaşta şerefle ölmeyi, şerefsizce yaşamaya tercih ederler. Kılıçla yendiği bir milletin yarasını saran bir millet varsa o da Türklerdir.”                                                                 LORD BYRON
         “Türkler insaniyetli, faziletli, doğru, zayıflara yardımı seven, aile namusuna hürmet eden insanlardır. Onlar dünyanın en asil milletidir.”
                                                                                                                     D’ATRAK
         “Türkler gerçekten merhametli ve müsamahakâr insanlardır. Mukaddesatlarına saldıranları affetmezler, kendi dinlerinde olmayanlara ses çıkarmazlar. Bu asilane bir hareket değil de nedir?”                                C. BRİAND
         “Türklerin kadınları namuslu, erkekleri merttir. Silahlı milletin canlı örneği Türklerdir. Türk ata biner gibi oturur, keşfe gider gibi uyanık yürür.”          MOLTKE
“Türkler öldürülebilir fakat korkutulamazlar.”                                NAPOLYON
         “Zenginlere, hatırlı kimselere riyakârlık yapmazlar, onları yanıltacak tahriklerde bulunmazlardı. Dostlarına karşı kibirlenmezlerdi. Arkadaşlarına, akrabalarına ve komşularına karşı fenalık değil yardım ve iyilik yaparlardı. Hizmetleriyle, iyilikleriyle, kahramanlıklarıyla övünmezlerdi. Türklerin içleri ve dışları birdi. Az uyur, çok çalışırlardı. Misafirperverdiler.
         Onlar; kıt kanaat geçinmeyi ve fakirliği acizlik, kanaatkâr olmayı azimsizlik, tembelliği çalışmaya mani olan ayakbağı kabul ederlerdi. Mütevazı, asaletli ve mert karakterli idiler. Kalleşlik yapmazlardı. Barışta kuzu kadar munis, savaşta aslan kadar parçalayıcıydılar.”                                                                         CÂHIZ  
         “Türkleri kötülemenin birinci sebebi Türklerden dayak yemiş olmaksa, ikinci sebebi de din fanatizmine eklenen sürekli Türk başarılarıdır. Türk başarılarının yarattığı korku, bilim adamlarını tarafsız bir gözle görme ve düşünme imkânından daima uzak tutmuştur.”                                          A. PALLİS                    
         “Şimdi size işin doğrusunu söyleyeyim; keşke Türkler İsa’ya inansalardı. Hiçbir millet savaş bilgisinde, kuvvet, cesaret ve yiğitlikte Türklere eş olamaz. Sanki onlar bu iş için yaratılmışlar.”                                                        A. Y. RİŞAR
         “Türkler sınırsız bir cesarete, geniş bir şahsi teşebbüse sahiptirler.”                                                                                                                                       HAMMER
         “Allah Türkleri arslan sıfatında yaratmıştır. Onlar ölümden korkmazlar. ‘Ecelsiz ölüm olmaz’, ‘Ölümü unutan öldürür’, ‘Ölümden korkmayan yaşar’ itikadındadırlar.”                                                                                              İBNİ HASSUL
         “Türkler savaşçı bir millettir. Kanaatkâr bir yapıya sahip olduklarından mala değil ruha ve düşünceye önem verirler. Âlicenaptırlar.”                          H. LAMP                                        
         “Türkler doğunun efendi milletidir.”                                                 T. GANTİER
          “Bir Türk’ü eyerinden indir, hemen bürokrat olur.”                        J. GODWİN
         “Asalet, şeref ve namus, samimilik, zarafet, misafirperverlik, cesaret, çok düşünmek fakat az konuşmak Türklerin en büyük vasıflarıdır.”                HOTHAM            “Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin mevcudiyeti – hiç olmazsa yarın – böyle bir ülkenin olacağını bana zannettiriyor. Mademki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet; o cesur ve adil Türkler var, üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir Güneş Ülke niçin olmasın?”                                                                       T.CAMPANELLA
         “Türkler arasında ne Kaderici, ne Rafızî, ne Mutezileden, ne Harici, ne de bidat ehli bulunmamaktadır. Tanrı Teala Hazretleri onları bu faziletleriyle üstün kılmıştır.”                                                                                                    İBNİ BATUTA 
         “Türkler daima vakur, ağırbaşlı ve ciddi insanlardır. Bu vasıf onların köylüsünde kentlisinde gizli fakat hâkim bir vasıftır. Bu hal, onları tanımayan yabancılar tarafından yanlış anlaşılmış; neşesiz, suratsız ve ters insanlar sanılmıştır. Bu suratsızlığın arkasında, dostlarına karşı nükteleri, fıkraları ve tebessümleri vardır. Türkler candan insanlardır. Onunla kahve içip dost olursanız, onun ne candan bir insan olduğunu yakından görürüsünüz.”                                                                                                                         Prof. G. LEWİS
          “Dünya Türkleri taşımaya kâfi gelmiyordu.”                                      S. MİHAEL
          “Sakin, davranışlarında onurlu, kavgayı, hırçınlığı ve tartışmayı sevmeyen insandır Türk insanı. Dürüst, iyi kalpli ve misafirperverdir. Kur’an, ‘Kimseyi aldatmayın, âdil olun’ der. Bu nedenle Türk insanına güvenebilirsiniz. Fakirlere destek olurlar, dilencilere bir şey veremeyecek durumda da olsa onları kovalamaz, ‘inayet ola’ veya ‘Allah versin’ diyerek teselli ederler. Türk insanı elindekiyle yetinebilen bir kişiliğe sahiptir. Bu özelliği ona bir yandan Batı’nın nörotik, asabi, migrenli insanlarına göre hayatın daha derin tadına varabilme yeteneği verirken diğer yandan ise hayat karşısında pasifleşmesine neden oluyor.”                                                                                          DR. B. HORVATH
          “Türk’ün zulmü Arabın adaletinden iyidir.”                         ARAP ATASÖZÜ
          “Türklerin almadığı memleket, içmediği su, ateşlemediği ocak kalmadı. Şehirleri ve ülkeleri doldurup her tarafa hâkim oldular.”                           İ. İSFAHANİ
         “Yiğitlik hadi neyse ama Türklerde bunun yanında bir de erkeklik vardır. Onlara mahsus bu şeref sözle anlatılamaz. Nedir onları bu kadar erkek yapan ruh, anlamak isterim.”                                                                             ANDERSEN
          “Dünyada iki şey bilinmez; biri kutuplar, diğeri Türkler.”        Prof. RİCHTER
         “Türkler merhamet, şefkat ve insanlara yardımda bütün milletlere üstündürler.”                                                                                             M. BAUDİER
         “Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm ve istediğimi yapıyorum lakin yine esirim. Şefkatin, yüksek kalpliliğin, asaletin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilseniz ne kadar tatlı.”     DEMİRBAŞ ŞARL
          “Azınlıklar, Osmanlı Devleti’nde millet içinde ‘millet’ haline gelmişken Avrupa’da ise aynı ırktan ancak ayrı mezhepten insanların birbirlerini yakma törenlerine şahit olunuyordu.”                                                                  S. SHAW                 “Allah’a yemin olsun ki Türk eli kolu bağlı olarak bir kuyuya atılsa mutlaka bir çaresini bulup kurtulur.”                                                                             CÂHIZ
         “Ayıplanan, hücuma uğrayan, tenkit edilen, kendisini koruyacak gazetesi olmayan Türk ! Hakarete uğradığı zaman Türk ! O Türk; namusludur, vefakârdır, dürüsttür. Katı bir görünüşü vardır belki ama zayıflara ve iyilere karşı inanılmayacak kadar yumuşaktır.
         İstanbul’un Türk mahallelerinde ne ağlayan bir kadın sesi duyulur ne de ağlayan bir çocuk vardır. Hatta ve hatta ürkek bir hayvan bile göremezsiniz. Türk kedileri insandan kaçmaz. Çünkü onlar hiçbir zaman hayvanlara kötü muamele etmezler.”                                                                                                   KLOD FARER
          “Savaşta düşmanlarına zerre kadar merhamet göstermeyen Türkler birbirlerine dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir samimiyet ve karşılıklı anlayışla bağlıdırlar. Kabilenin reisi ile bir koyun çobanı arasında hiçbir fark yoktur. Her Türk kabilesine candan bağlı olup toplumun menfaatinin her şeyden üstün tutar. Türkler; haysiyetli davranışları ve ciddi karakterleri ile her halükarda doğruluğu, samimiyeti ve açık kalpliliği çok takdir ederler.”                                                                                                        
   H. C. BLOCQUEVİLLE
         “Bir kaide olarak Ermeni’ye istediği paranın yarısını, Rum’a üçte birini, Yahudi’ye dörtte birini veriniz. Fakat bir Türk’le alışveriş ettiğiniz zaman istediği fiyattan emin olunuz ve ne istiyorsa veriniz.”                                       M. A. UBİCİNİ
         “Türkler istiridyenin içindeki inci gibidirler. Kendi kabuğunda yaşarken değeri bilinmez; ne zaman ki kabuğundan ayrılıp su yüzüne çıkar, o zaman değeri anlaşılır.”                                                                                                 F. MÜBAREKŞAH
         “Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı kuşku yok ki körlerin gerçeği anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.”                                                                                 P. LOTİ
         “Türkler barışta melek, savaşta ifrit gibidir.”                                           GAZZİ
         “Kim ne derse desin, biz Romenler; bugünkü mevcudiyetimizi Türklerin âlicenaplığına borçluyuz. İdareleri altına aldıkları milletlere karşı hakiki bir şefkat, mürüvvet ve müsamahakârlık ile muamele, müsaade etmemiş olsaydılar, onların yerine herhangi bir komşu milletin, tahakkümü altına girmiş bulunsaydık şu anda yeryüzünde tek bir Romen kalmazdı.”                                                       M. DİSSESCU
          “Türk akıncılarının atlarının nalları Vistül Nehrine değmedikçe Polonya gerçek bağımsızlığına eremez.”                                                 POLONYA ATASÖZÜ
         “Türkiye bir şeyi çok istiyorsa bunu elde etmesini biliyor. Bunun için evren dahi Türklere yardım ediyor.”                                                                   FİLATHLOS
         “Türkler ilginç bir biçimde kazanıyor. Hem kalite var hem de başka bir şey var. O yalnızca Türklerde var; onun ne olduğunu tarif edemiyorum, anlamıyorum. Yaşamımız boyunca da aklımızda kalacak.”                                                   S. BİLİÇ   
    
 
b-) Bize Göre:
 
     “Türk Milleti öyle büyük ve ulu bir millettir ki insan yüz sene yaşasa, yedi yaşında kalemi eline alsa, gece gündüz demeyip yazmaya başlasa ve ilahi bir aydınlık ve bir bilgi kaynağı insanın kulağına hiç durmadan Türk Milletinin ekonomik, sosyal, kültürel, medeni, siyasi, askeri oluşumları hakkında bilgiler fısıldasa, iki elinin on parmağı ile 93 sene durmadan yazsa, yine de Türk tarihini tamamen yazdım diyemez.”                                               EBULGAZİ BAHADIR HAN
     “Türk’ü kim görürse görsün, büyüklüğüne ve civanmertliğine bakarak ‘bu Türk’tür’ der. Onlar, kendi milli karakterlerini genç nesillere aşılarken;
         ‘Temiz elbiseyi kendin giy fakat tatlı yemeği misafire yedir’
         ‘Misafirini iyi ağırla ki ünün cihana yayılsın’
         ‘Çin’in ipeği çoktur fakat ölçmeden, biçmeden vermez’
         ‘Yılan kendi eğrisini bilmez de devenin boynu eğridir, der. Sen önce kendi eğriliğini düzelt’
         ‘Kendisini öven, yap deyince yapamazsa donunu kirletir’
         ‘Kendini övme ve övünme’ diye nasihat ederlerdi.         KAŞGARLI MAHMUT
     “Benim Türk adını verdiğim ve şarkta iskân ettiğim bir ordum vardır. Bir kavme gazaplandığım zaman onları o kavmin üzerine saldırtırım.”
                                                                                                 HADİS-İ KUTSİ (D.L.T.)
     “Biz Türkler hâlis Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz. Allah bizi bu yüzden aziz kıldı.”                                                                                      SULTAN ALPARSLAN
     “Türk Dilini öğreniniz. Çünkü onların hâkimiyeti uzun sürecektir.”
                                                                                                 HADİS-İ ŞERİF (D.L.T.)
     “ Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur.”  M. KEMAL ATATÜRK
     “Osmanlı’ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira ilâ-yı kelimetullah azmi iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Selçuklu’nun varisi biz olduğumuz gibi Roma’nın da varisi biziz.”                                                                 ORHAN GAZİ
     “Bu dünya iki hükümdara dardır.”                                                YAVUZ S. SELİM  
     “Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız.”  HZ. MUHAMMED
     “Ben ki sultanların sultanı, hükümdarların hükümdarı, yeryüzünde krallık taçları dağıtan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in, Rumeli, Anadolu, Karaman, Rum, Dulkadir, Diyarbekir, Âzerbaycan, İran, Şam, Halep, Bağdat, Kahire, Mekke, Medine, Kudüs, tüm Arabistan, Yemen ve ecdadımın fethettiği diğer ülkeler ve kılıcımın kudretiyle fethettiğim bunun gibi ihtişamlı ülkelerin Padişah ve Sultanı, Sultan Bayezid oğlu Sultan Selim oğlu Sultan Süleyman Han; sen ki Fransa Kralı Françis’sin.”                  KANUNİ S. SÜLEYMAN
     “Allah bu dünyayı bizim tasarrufumuza tevdi ve emanet etmiştir. Bütün emirler ve hükümdarlar bizim memurlarımızdır.”                                       SULTAN SANCAR
     “Şehname’de hep yenilmiş olarak gösterdiğin Türk’ü, kalk da gör. Biz ki, Mülük-ü Turan, Emir-i Türkistan’ız. Biz ki, Türk oğlu Türk’üz! Biz ki, milletlerin en eskisi ve en ulusu Türk’ün başbuğuyuz.”                                                         TİMUR 
     “Taş kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedidir.”                               M. K. ATATÜRK
     “Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payitahtı olmalıdır.”                                                                    FATİH S. MEHMET
     “Bu ulus kocaman bir şiirdir; yazdığım dizeler de bu ulusun bireyleridir.                                                                             
                                                                                                             F. H. DAĞLARCA
     “Tatsız Türk, başsız börk olmaz.”                                         KAŞGARLI MAHMUT
     “Oğuz töresinde kal’a vurmak da var, çarşı kurmakta.”                   C. A. KANSU
     “Türk Milleti, fakir düşmüş bir asilzadedir. Milletimiz çok olgun ve filozof bir millettir.”                                                                                                O. BÖLÜKBAŞI
      “Gurur! O, her Türk’ün yaratılışındadır. Biz birbirimizi bundan tanırız, değil mi?”                                                                                                  A. H. MÜFTÜOĞLU
     “Âlemde iksir dedikleri şey hükümdar duasıdır.”               B. HAYREDDİN PAŞA
     “Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır.”                                 ATATÜRK
     “Türk halkı yediveren bir güldür ki devletin battığı yerde devlet kura.”
                                                                                                                     C. A KANSU
     ‘Kelime-i Şehadet’: Türk Yemini                                                       ARNAVUTLUK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 c-) Kuyruk Acılarına Göre:
 
     “Türkleri kötüleyen Arap, İran, Yunan, Çin, Ermeni, Fransız, İngiliz, Rus ve sair milletlerin tarihleri Türklere yapılan küfürler ve kötülemelerle doludur. Tarihler Türklere; çocuk yiyen, vahşi ve canavar, İncil’de Apo Kalipse’nin barbar ve korkunç ataları gibi ithamlarla doludur. Bunlara Türkler ne yapmışlar ki Türkleri böyle kötülüyorlar diye araştırılacak olsa Türklerden mutlaka dayak yedikleri görülür. Gerek eskiden gerek zamanımızda şuur altında kalmış olan bu tarihi karalamaları ve kötülemeleri doğrulama için her zaman zemin hazır olmuştur. Ölmek üzere olduğu sanılan Türk’ün, üzerine hücum eden kan emici yarasaları, ölüm yatağından kalkarak yere serdiği çok görülmüştür.”                       H. MELZİG
     “Türklerle konuşulmaz, muhatap alınmaz.”                                      GLADSTONE
     “Evlatlarım; Elenizm uğrunda ne kadar Türk kanı döküp içseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara karşı kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım.”                                                 HRİSOSTOMOS
     “Türkler yaban kedisi gözlü korkunç barbarlardır.”                                        ÇİN
     “Pek utanç verici oldu sonu babamın / Öldü yatağında Türklerle savaşmadan / Bense hiç layık değilim Zeytunlu adına / Çünkü ancak üç Türk öldürdüm / Birçok Türk’ü öldürmeden / Ölmek, ölmek istemiyorum.”                         ERMENİ ŞARKISI
     “Türkler; fil gövdeli, ateş yüzlü, yıkıcı kasırgalardır.”                                       İRAN
     “Türklerin şimdi hak istedikleri Anadolu’da nesi var? Ortada medeniyet vesikası olarak ne kalmışsa Yunan’ın, Roma’nın, Bizans’ındır. Türklerin Anadolu’daki evleri sazdan ve kerpiçten harabelerden ibarettir. Şimdi böyle bir âlemi veya onun güzel parçalarını Türklere nasıl bırakırsınız?”        LLOYD GEORGE
     “Türkler haritadan silinmelidir.”                                                            W. WİLSON
     “Ah bu hain Türkler; Hz. İsa’yı da çarmıha onlar gelmişler.”         MACARİSTAN
     “İyi ama Türkler insan değil ki.”                                                W. CHURCHİL
     “Yaramazlık yaparsan seni Atilla’ya veririm.”                                             İTALYA
     “Türklerin en iyi ihraç unsuru ordusudur.”                                            G. SOROS
     “Türklerin parolası ölüm saçmak, her yeri talan etmek ve hiçbir canlı dahi bırakmamak idi.”                                                                                            R. M. HEROLD
     “Türkler Ortaasya’ya geri gönderilmelidir.”                                   W. JİRİNOVSKİ
     ‘Kruzitürken’: Hay lanet şeytan !                                                AVUSTURYA
     ‘Mamma li Turci’: Anneciğim, Türkler geliyor !                                           İTALYA
     ‘Türken bauen’: Birini aldatma.                                                            AVUSTURYA
     ‘Turk’: Öcü, Umacı                                                                                      İSPANYA
     ‘Turk head’: Türk kafası, tuvalet pompası.                                              İNGİLTERE
     ‘Türkenbund’: Zehirli bir bitki.                                                              AVUSTURYA
     ‘Turxuere’: İşkence                                                                                      FRANSA
     ‘Gog Magog’: Yec’üc ile Mec’üc (Türkler)                                               KİLİSELER
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain