Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
TÜRKLERDE DEVLET KURMA PRATİĞİ
1.     Bir Oy Bil Devleti (MÖ 8500 – 5000)
2.     At Oy Bil Devleti (MÖ 1517 – 879)[1]
3.     Çu (Chu) Devleti (MÖ 1112 – 256)
4.     Saka (İskit) İmparatorluğu (MÖ 8.yy – 4.yy)
5.     Tung – Hu Devleti (MÖ 700 – 200)
6.     Kırgız Krallığı (MÖ 300 – 200)
7.     K.Sibirya (Tüon-cin) Krallığı (MÖ ? – 190)
8.     Vu-sun Devleti (MÖ I.yy)
9.     Vu-huan Devleti (MÖ 1.yy)
10.Kanglı (Hu-te) Krallığı (MÖ ? – MÖ 10)  
11.Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu (MÖ 318 – 46)
12.Batı Hiung-nu Devleti (MÖ 46 – MS 23)
13.Doğu Hiung-nu Devleti (MÖ 46 – MS 48)
14.I.Kuşan (Kuzey Wei) Devleti (MS 3 – 78)
15.Fergana (Ta-üon) Krallığı (MÖ ? – MS 100)
16.Batı Hun Devleti (MÖ 53 – MS 156)
17.Kuzey Hun Devleti (48 – 156)
18.II.Kuşan Devleti (78 – 176)
19.Güney Hun Devleti (48 – 216)
20.Yu-şi Devleti (MÖ 165 – MS 304)
21.Han (I.Chao Hun) Devleti (303 – 329)
22.Yeni Çao (II.Chao Hun) Devleti (328 – 352)
23.Topa (Tuva) Devleti (261 – 376)
24.Vey Devleti (338 – 392)
25.Hsia Hun Devleti (407 – 431)
26.Kuzey Liang Hun Devleti (401 – 439)
27.Lou–lan Hun Devleti (442 – 460)
28.Tabgaç (Toba) İmparatorluğu (386 – 534) yada (216-394)[2]
29.Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu (374 – 469)
30.On Ogur Devleti (5.yy – 6.yy)
31.Tukurgur (9 Oğuz) Devleti (5.yy – 6.yy)
32.Uturgur (30 Oğuz) Devleti (5.yy – 6.yy)
33.Hakas Hanlığı (6.yy)
34.Avar (Cücen) Devleti (394 – 552) 
35.Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (350 – 557) yada Y.Ö.[3](496-567)
36.Doğu Tabgaç Devleti (534 – 557)
37.Batı Tabgaç Devleti (534 – 557)
38.Türük Bil Devleti (MÖ 879 – MS 575)[4]
39.I.Göktürk İmparatorluğu (552 – 582)
40.Doğu Göktürk Devleti (582 – 630)
41.Batı Göktürk Devleti (582 – 630)
42.Sabar Hakanlığı (5.yy – 7.yy)
43.Koyan-tuo Devleti (630 – 647)
44.Büyük Bulgarya İmparatorluğu (630 – 665)
45.Fergana İhşidli devleti (627 – 670)
46.Pencikend (4 Şehir) Devleti (603 – 700)
47.Tohar Yabgu Devleti (630 – 700)
48.Konglu Devleti (712 – 730)
49.Taşkent Tudun Devleti (658 – 742)
50.II.Göktürk (Kutluk) İmparatorluğu (681 – 744)
51.Türgeş Devleti (717 – 766)
52.Tuna Bulgar Devleti (681 – 804)
53.Avar İmparatorluğu (565 – 805)
54.Kimek Hanlığı (720 – 810)
55.Uygur İmparatorluğu (744 – 840)
56.Karluk Devleti (766 – 840)
57.Tolunoğulları Devleti (868 – 907)
58.Bulgar Knezliği (864 – 913)
59.Şato Türk Devleti (907 – 923)
60.Tang Şato Türk Devleti (923 – 936)
61.Saciler Hanlığı (870 – 941)
62.Tsin Şato Türk Devleti (937 – 946)
63.Çöl Türkleri (Chöl Şato) Devleti (923 – 950)
64.Hou Han Krallığı (947 – 951)
65.Hou Zhou Krallığı (951 – 960)
66.Hazar İmparatorluğu (650 – 965)
67.Akşitler (İhşitliler) Devleti (935 – 969)
68.Salariler Hanlığı (941 – 981)
69.Samanoğulları (874 – 999)
70.Oğuz Yabgu Devleti (950 – 1000)
71.Bulgar Çarlığı (913 – 1018)
72.Tigin–Şah Devleti (9.yy – 10.yy)
73.Revvadiler Hanlığı (981 – 1040)
74.Kıfçakoğulları Beyliği (11.yy)
75.Karabeli Oğulları Beyliği (11.yy)
76.Karahanlı İmparatorluğu (840 – 1042)
77.Uz Hanlığı (860 – 1068)
78.Peçenek Hanlığı (860 – 1091)
79.İzmir (Çaka) Beyliği (1081 – 1097)
80.Kudüs Artuklu Beyliği (1086 – 1101)
81.Suriye Selçuklu Devleti (1092 – 1117)
82.Çubukoğulları Beyliği (1085 – 1122)
83.Berçemoğulları Beyliği (12.yy)
84.Yarluklular Beyliği (12.yy)
85.Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040 – 1157)
86.Danişmentli Devleti (1085 – 1175)
87.Yınaloğulları (İnallılar) Beyliği (1095 – 1173)
88.Kirman Selçuklu Devleti (1092 – 1187)
89.Gazneli İmparatorluğu (969 – 1187)
90.Dilmaçoğulları Beyliği (1085 – 1192)
91.Horasan Selçuklu Devleti (1092 – 1194)
92.Irak Selçuklu Devleti (1157 – 1194)
93.Sancar Atabeyliği (1180 – 1200)
94.Saltuklu Beyliği (1071 – 1202)
95.Şato Türk Hanlığı (907 – 1203)
96.Kırgız Devleti (840 – 1207)
97.Ahlatşahlar (Ermenşahlar) Beyliği (1100 – 1207)
98.Doğu Karahanlı Devleti (1042 – 1211)
99.Kutbiler Devleti (1191 – 1211)
100.        Muizziler (Delhi) Sultanlığı (1206 – 1211)
101.        Batı Karahanlı Devleti (1042 – 1212)
102.        Nayman Hakanlığı (1211 – 1218)
103.        Kirman Dinarlılar Devleti (1185 – 1222)
104.        Âzerbaycan (İldenizli) Atabeyliği (1146 – 1225)
105.        Kansu Uygur (Sarı) Devleti (905 – 1226)
106.        Yemen Eyyübi Devleti (1183 – 1228)
107.        Amr Adası Atabeyliği (1180 – 1230)
108.        Harzemşahlar Devleti (1097 – 1231)
109.        Sökmenliler (Hasankeyf Artukluları) Beyliği (1098 – 1231)
110.        Erbil (Beğteginli) Atabeyliği (1146 – 1232)
111.        Harput Artuklu Beyliği (1185 – 1234)
112.        Kuman – Kıpçak Hanlığı (9.yy – 13.yy)
113.        Baalbek Eyyübi Devleti (1170 – 1244)
114.        Cezire Eyyübi Devleti (1186 – 1246)
115.        Suriye (Börili) Atabeyliği (1154 – 1250)
116.        Hama Eyyübi Devleti (1178 – 1250)
117.        Mengücekli Beyliği (1071 – 1252)
118.        Şam (Tuğteginli) Atabeyliği (1117 – 1154)
119.        Musul (Zengili) Atabeyliği (1127 – 1259)
120.        Halep Eyyübi Devleti (1178 – 1259)
121.        Kerek Eyyübi Devleti (1188 – 1262)
122.        Humus Eyyübi Devleti (1189 – 1262)
123.        Şemsiler (Delhi) Sultanlığı (1211 – 1266)
124.        Şam Eyyübi Devleti (1218 – 1269)
125.        Fars (Salgurlular) Atabeyliği (1147 – 1284)
126.        Balabanlılar (Delhi) Sultanlığı (1266 – 1290)
127.        Gurlular Devleti (1187 – 1295)
128.        Dobruca Beyliği (1281 – 1299)
129.        Basaraba Türk Devleti (11.yy – 1300)
130.        Karluklular Beyliği (1212 – 1300)
131.        Macar Hanlığı (889 – 1301)
132.        Guriler (Kâbil Türkleri) Devleti (1284 – 1306)
133.        Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti (1074 – 1308)
134.        Çobanoğulları Beyliği (1227 – 1309) yada Y.Ö. (1080-1309)
135.        Kalaçlar (Delhi) Sultanlığı (1290 – 1320)
136.        Pervaneoğulları Beyliği (1277 – 1322) yada Y.Ö. (1264-1323)
137.        Eşrefoğulları Beyliği (1300 – 1326) yada Y.Ö. (1280-1326)
138.        Rahatoğulları Beyliği (13.yy – 14.yy)
139.        Hakasya Devleti (14.yy)
140.        İlhanlı İmparatorluğu (1308 – 1335)
141.        Sahipataoğulları Beyliği (1275 – 1341) yada Y.Ö. (1265-1333)
142.        Kutluğhanlar Devleti (1222 – 1340)
143.        Eyyübi Devleti (1171 – 1348)
144.        Sutaylar Beyliği (1312 – 1350)
145.        Âhi (Ankara) Cumhuriyeti (1290 – 1354)
146.        Karesioğulları Beyliği (1297 – 1360) yada Y.Ö. (1296-1345)
147.        Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231 – 1363)
148.        Türk – Çin İmparatorluğu (1260 – 1367)
149.        Turfan Uygur (D.Türkistan) Devleti (911 – 1368)
150.        İnançoğulları Beyliği (1261 – 1368) yada Y.Ö. (1276-1368)
151.        Çağatay Hanlığı (1335 – 1370)
152.        Ertena (Eretna) Devleti (1335 – 1381) yada Y.Ö. (1327-1381)
153.        Lâdik (Denizli) Beyliği (1290 – 1390)
154.        İtil (Volga) Bulgar Devleti (665 – 1391)
155.        Bayramoğulları Beyliği (1313 – 1392)
156.        Kutluşahlar Beyliği (1340 – 1393)
157.        Togan Arslanoğulları Beyliği (1084 – 1394)
158.        Kadı Burhanettin Devleti (1381 – 1398)
159.        Tekeoğulları Beyliği (1321 – 1390) yada Y.Ö. (1302-1410)
160.        Adilşahiler (Bicapur) Beyliği (1489 – 1686)
161.        Behmenliler (Dekken) Sultanlığı (1350 – 1527)
162.        Nizamşahiler (Ahmetnagar) Beyliği (1490 – 1633)
163.        Artuklu Devleti (1098 – 1409)
164.        İlgaziler (Mardin Artukluları) Beyliği (1104 – 1409) 
165.        Saruhanoğulları Beyliği (1300 – 1410)
166.        Tuğluklar (Delhi) Sultanlığı (1320 – 1414)
167.        Dobruca Türk Beyliği (1354 – 1417)
168.        Hamitoğulları Beyliği (1301 – 1423) yada Y.Ö. (1208-1423)
169.        Menteşeoğulları Beyliği (1278 – 1424)
170.        Gücerat Türk Hanlığı (1394 – 15.yy)
171.        Canpur Türk Hanlığı (1394 – 15.yy)
172.        Canik (Tacettinoğulları) Beyliği (1308 – 1425)
173.        Aydınoğulları Beyliği (1308 – 1426) yada Y.Ö. (1300-1425)
174.        Germiyanoğulları Beyliği (1300 – 1429) yada Y.Ö. (1260-1429)
175.        Celayirliler Devleti (1340 – 1431)
176.        Caber Beyleri (1371 – 1436)
177.        Alâiye (Alanya) Beyliği (1293 – 1451)
178.        Seyyidler (Delhi) Sultanlığı (1414 – 1451)
179.        Resuloğulları Beyliği (1228 – 1455)
180.        Çungar Hanlığı (1416 – 1460)
181.        Candaroğulları Beyliği (1292 – 1461)
182.        Nogay Orda (1440 – 1465)
183.        Karakoyunlu Devleti (1380 – 1469)
184.        Dekkan Türk Devleti (1347 – 1472)
185.        Kırım Hanlığı (1440 – 1475) yada Y.Ö. (1419-1783)
186.        Karamanoğulları Devleti (1256 – 1483) yada Y.Ö. (1250-1487)
187.        Altın Orda İmparatorluğu (1241 – 1502)
188.        Akkoyunlu Devleti (1350 – 1502)
189.        Timurlu İmparatorluğu (1370 – 1507)
190.        Doğu Çağatay (Moğolistan) Hanlığı (1348 – 1508)
191.        Mısır Türk (Memluklar) İmparatorluğu (1250 – 1517)
192.        Bicapur Türk Hanlığı (1472 – 1520)
193.        Malva Halaci Sultanları (1436 – 1526)
194.        Ludiler (Türk Delhi) Sultanlığı (1451 – 1526)
195.        Dulkadiroğulları Beyliği (1339 – 1521) yada Y.Ö. (1337-1522)
196.        Malva Türk Hanlığı (1401 – 1534)
197.        Şirvanşahlar Hanlığı (861 – 1538)
198.        II. Türk Delhi Padişahlığı (1526 – 1540)
199.        Kazan Hanlığı (1437 – 1552)
200.        Ejderhan Hanlığı (1466 – 1554)
201.        Atabeyler Devleti (1391 – 1588)
202.        Küçüm Hanlığı (1563 – 1598)
203.        Özbek Hanlığı (1428 – 1599)
204.        Şeybani Hanlığı (1500 – 1600)
205.        Sibir Hanlığı (1556 – 1600)
206.        Ramazanoğulları Beyliği (1352 – 1608)
207.        Beridşahlar (Bidar) Sultanlığı (1527 – 1619)
208.        Basarab (Eflak) Prensliği (1310 – 1627)
209.        Oyrat Devleti (17.yy)
210.        Yarkent (Sadiye) Hanlığı (1514 – 1680)
211.        Kasım Hanlığı (1445 – 1681)
212.        Kutupşahlar (Dakka) Sultanlığı (1512 – 1687)
213.        Kılciler (Afganistan) Sultanlığı (1722 – 1729)
214.        İran (Safevi) Türk İmparatorluğu (1507 – 1736)
215.        Kazak (Toka Temür) Hanlığı (1465 – 1737)
216.        Kalmuk Hakanlığı (1632 – 1756)
217.        Çoros Krallığı (1600 – 1757)
218.        Afşarlar Devleti (1736 – 1779)
219.        Astrahan Hanlığı (1600 – 1780)
220.        Nogay Hanlığı (16.yy başı – 18.yy sonu)
221.        Buhara Hanlığı (1599 – 1785)
222.        Kazak Ulu Cüz’ü (1720 – 1800)
223.        Meraga Hanlığı (18.yy – 19.yy)
224.        Şamahı Hanlığı (18.yy – 19.yy)
225.        Tebriz Hanlığı (18.yy – 19.yy)
226.        Urmiye Hanlığı (18.yy – 19.yy)
227.        Hoy Hanlığı (18.yy – 19.yy)
228.        Erdebil Hanlığı (18.yy – 19.yy)
229.        Makü Hanlığı (18.yy – 19.yy)
230.        Meraçin Hanlığı (18.yy – 19.yy)
231.        Gence Hanlığı (1740 – 1804)
232.        Lenkeran Hanlığı (1747 – 1804)
233.        Şuragel Hanlığı (1747 – 1805)
234.        Kuba Hanlığı (1726 – 1806)
235.        Derbent Hanlığı (1747 – 1806)
236.        Şeki Hanlığı (1747 – 1806)
237.        Bakü Hanlığı (1740 – 1807)
238.        Şirvan Hanlığı (1747 – 1812)
239.        İlisu Hanlığı (1747 – 1812)
240.        Karabağ Hanlığı (1747 – 1812)
241.        Taliş Hanlığı (1747 – 1813)
242.        Kazak Orta Cüz’ü (1720 – 1822)
243.        Kazak Küçük Cüz’ü (1720 – 1822)
244.        Abdaliye (Dürrani) Devleti (1747 – 1823)
245.        Karadağ Hanlığı (1747 – 1828)
246.        Revan Hanlığı (1747 – 1828)
247.        Nahcıvan Hanlığı (1747 – 1828)
248.        Cezayir Dayıları (1519 – 1830)
249.        Kazak (Cüzler) Hanlığı (1681 – 1840)
250.        Urumçi Hanlığı (19.yy)
251.        Babür (Hint-Türk) İmparatorluğu (1526 – 1858)
252.        Hokant Hanlığı (1710 – 1876)
253.        Kaşgar (Turfan) Hanlığı (15.yy başı – 1877)
254.        Şarki Türkistan (Atalık Gazi) Devleti (1864 – 1877)
255.        Türkmenistan (Yaka) Hanlığı (1860 – 1885)
256.        Rodop Devlet-i Muvakkatiyesi (1878 – 1886)
257.        Komrat (Gagavuz) Cumhuriyeti (1906)
258.        Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatiyesi (1913 – 1914)
259.        II.Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915 – 1917)
260.        Kırım Halk Cumhuriyeti (19117 – 1918)
261.        İdil – Ural Devleti (1918 – 1919)
262.        Cenub-i Garbi Kafkas (Kars) Hükümeti (1918 – 1919)
263.        Mangıt Hanedanlığı (1753 – 1920)
264.        Kalmukistan (1917 – 1920)
265.        Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918 – 1920)
266.        Başkurt Şuralar Cumhuriyeti (1918 – 1920)
267.        Hive Hanlığı (1512 – 1920)
268.        Türkistan Milli Devleti (1917 – 1920)
269.        Alaş Orda Milli Devleti (1917 – 1920)
270.        Aras Türk Cumhuriyeti (1919 – 1920)
271.        Âzerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (1918 – 1920)
272.        G. Âzerbaycan Azadistan Cumhuriyeti (1919 – 1920)
273.        Tuva (Hem-Beldiri) Cumhuriyeti (1917 – 1921)
274.        Osmanlı İmparatorluğu (1299 – 1922)
275.        III.Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920 – 1923)
276.        Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920 – 1924)
277.        Kaçarlar Devleti (1779 – 1925)
278.        Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920 – 1925)
279.        Kırgız Özerk Sosyalist Cumhuriyeti (1924 – 1925)
280.        Buhara Sovyet Sosyalist cumhuriyeti (1925 – 1929)
281.        Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti (1932 – 1934)
282.        KazakÖzerk Sosyalist cumhuriyeti (1925 – 1936)
283.        Doğu Türkistan Cumhuriyeti (1933 – 1937)
284.        Hatay Cumhuriyeti (1938 – 1939)
285.        Kalmuk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1935 – 1943)
286.        Uranhay (Moğolistan) Muhtar Cumhuriyeti (1921 – 1944)
287.        Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti (1921 – 1944)
288.        Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti (1945)
289.        D. Türkistan İslam Cumhuriyeti (1944 – 1949)
290.        Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti (1974 – 1983)
291.        Âzerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1920 – 1990)
292.        Çuvaşistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1925 – 1990)
293.        Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1924 – 1991)
294.        Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1925 – 1991)
295.        Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1936 – 1991)
296.        Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1936 – 1991)
297.        Afganistan Cumhuriyeti (1919 -   ?   )
298.        Türkiye Cumhuriyeti (1923 - ?   )
299.        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1983 - ?   )
300.        Macaristan Cumhuriyeti (1989 -   ?   )
301.        Âzerbaycan Halk Cumhuriyeti (1990 - ?   )
302.        Kazakistan Cumhuriyeti (1991 - ?    )
303.        Özbekistan Cumhuriyeti (1991 - ?   )
304.        Kırgızistan Cumhuriyeti (1991 - ?   )
305.        Türkmenistan Cumhuriyeti (1991 - ?   )
306.        Tataristan (Yarı Bağımsız) Cumhuriyeti (1994 - ?   )
307.        Kırım (Yarı Bağımsız) Cumhuriyeti (1994 - ?   )
308.        Çeçenistan (İçkerya) Cumhuriyeti (1995 - ?   )
309.        Abhazya Cumhuriyeti (2008 -   ?   )
310.        G. Osetya Cumhuriyeti (2008 -   ?   )
311.        Başkortostan Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
312.        Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
313.        Dağistan Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
314.        Kalmukya Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
315.        Adigey Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
316.        İnguşya Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
317.        Gagauz Yeri Özerk Cumhuriyeti (Moldova)
318.        Acaristan Özerk Cumhuriyeti (Gürcistan)
319.        Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Âzerbaycan)
320.        Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti (Özbekistan)
321.        D.Türkistan (Sin-can) Özerk Cumhuriyeti (Çin)
322.        Kansu Özerk Eyaleti (Çin)
323.        Yakutistan (Saha) Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
324.        Buryatya Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
325.        Karaçay – Çerkes Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
326.        Kabardey – Balkar Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
327.        Tuva Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
328.        Altay Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
329.        Hakasya Özerk Cumhuriyeti (Rusya) 
330.        Türkmeneli Özerk Bölgesi (Irak)
331.        Taymir (Dolgan) Özerk Bölgesi (Rusya)
332.        Mari El Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
333.        Udmurtya Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
334.        Mordovya Özerk Cumhuriyeti (Rusya)
 
Devlet kurmak turşu kurmaya benzemez.  


[1] Kazım MİRŞAN
[2] Yılmaz ÖZTUNA
[3] Adı Geçen Kişi
[4] Kazım MİRŞAN
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain